С промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се предлага да се въведе "срочна служба в доброволния резерв"* на всеки български гражданин до 40 г. Това ще става по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, може да служи във въоръжените сили за срок до 6 месеца.

През този шестмесечен период пълнолетни български граждани ще могат да преминават военна подготовка и ще изпълняват задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили като резервисти. 

Промените в закона се предлагат от Министерския съвет, реши правителството днес.

С новата служба се планира да се преодолее некомплектът във формированията на армията.

На доброволеца ще се осигурява възнаграждение, здравно и социално осигуряване при изпълнение на договор за срочна служба в доброволния резерв.

Даването на статут на срочна служба в доброволния резерв за срока на договора, който ще се подписва между страните, ще доведе до повишаване на интереса и ангажираността на българските граждани към тяхната подготовката за защита на Отечеството, се казва в мотивите към проекта.

Срочната служба ще спомогне за специализирана подготовка на по-голям брой български граждани, което съответно ще подобри и окомплектоването на военните формирования с резервисти, а военновременните формирования - със запасни военнослужещи.

Срочната служба в доброволния резерв ще включва три етапа - начална военна подготовка, специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.

С увеличаване броя на български граждани с военна подготовка ще се подобри възможността за попълване на запаса на въоръжените сили, допълват от МС.

Предвижда се разширяване на обучението в етапите на средното образование за придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили, се казва в съобщението на МС (Преди години в 10 клас имаше предмет "Военно дело" с еднократно провеждане на двуседмичен лагер, който включваше и обучение със стрелково оръжие - б.р.).

Доброволните резервисти ще се използват по-ефективно за срока на договора, чрез въвеждане на изискване от 2 години до навършване на пределна възраст за прием на служба в доброволния резерв.

Работодателите ще имат възможност да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците/служителите си и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв, се посочва в съобщението.

Проектът не е нов. Министерство на отбраната съобщи за него още миналата година. В Портала за обществени консултации бе публикуван преди година.

*По силата на Закона за резерва на въоръжените сили на РБ доброволните резервисти са български граждани, които са изявили желание да служат в резерва или да предоставят техника за определен период от време със сключен договор. За срока на действие на договора българските граждани придобиват статус на резервисти, а техниката -статус на техника-резерв.