Столичният общински съвет (СОС) ще направи днес последното си заседание преди да излезе в лятна ваканция, предава БТА. В дневния ред са включени общо 149 доклада на общински съветници, заместник-кметове, кметове на райони, както и на главния архитект на София.

Сред акцентите в дневния ред е предложението за връщане на нощния транспорт в столицата, който бе спрян през 2020 г. заради пандемията от коронавирус. Съветниците ще обсъдят и въвеждането на единен стандарт за обозначаване на линиите на обществения градски транспорт. Става дума за визуализациите, които се поставят на спиркови знаци и електронни информационни табла, на интернет страницата на Центъра за градска мобилност, както и в самите превозни средства.

Столичният общински съвет ще обсъди отпускането на 109 300 лв. от Специализирания общински приватизационен фонд за реконструкция на спортна площадка в квартал "Хиподрума". Изграждането на съоръженията ще допринесе както за подобряване на градската среда в района, така и ще повиши физическата активност на жителите на квартала, посочват от общината.

Създаване на "Парк със зона за събития, детска и спортна площадка и пъмп трак съоръжение" е в дневния ред на СОС. Средствата ще бъдат осигурени от Специализирания общински приватизационен фонд и са на стойност до 1 600 000 лв.

Близо 1.5 млн. лв. общо ще отделят от собствените си средства три общински болници и една поликлиника за закупуване на медицинска апаратура и ремонти, за което СОС трябва да даде разрешение. Нова апаратура искат да купят "Втора многопрофилна болница за активно лечение - София", (Втора МБАЛ) Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" и "Диагностично-консултативен център XX - София" (ДКЦ 20). Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" пък има нужда от ремонт на помещения, в които ще бъде монтирана вече купена нова апаратура, се посочва в доклада на Комисията по здравеопазване и социална политика към СОС.

СОС ще разгледа изменения в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столичната община. По настояване на председателя на Съвета Георги Георгиев, след случая с незаконната сеч в Борисовата градина, са включени нови текстове в раздела, който засяга контрола от страна на общината при премахване на растителност, а именно да бъдат определяни конкретни дати в разрешението за премахване на растителност, с които да се гарантира възможността за присъствие на общински служител. Предвижда се и публикуване на интернет страницата на съответния район, за да може да има публичност и гражданите да също да са запознати, както и съставяне на протокол за правилното прилагане на разрешението, подписан от служебни лица. Разрешенията за премахване на растителност ще придобиват правно действие само след влизане в сила на разрешението за строеж, заради което са издадени.

Приемане на парично дарение от 500 000 лв. за Столичната община от "Електрохолд България" за ремонт и изграждане на детски площадки се очаква да обсъдят общинските съветници днес. Предвидено е "Електрохолд България" да преведе на Столична община по 100 000 лв. в рамките на пет години, като първото дарение да бъде направено в двуседмичен срок.