На фона на очертаващото се ново разделение в Европа близо година и половина след началото на руската инвазия в Украйна приблизително два пъти повече българи биха предпочели страната да бъде в съюз с НАТО и ЕС, отколкото са тези, които биха избрали съюз с Русия.

Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение по инициатива на Институт Отворено общество - София (ИООС), проведено през юли 2023 г.

Близо 45% от анкетираните заявяват, че България трябва да се позиционира в съюз със страните от НАТО и ЕС в случай на ново разделение в Европа подобно на това от времето на Студената война. За съюз със страни като Русия и Беларус се обявяват 22% от запитаните. Близо 4% биха предпочели неутралитет/независимост, а 1% за са самостоятелност/да се защитават националните интереси. Хората, които не могат да преценят или не отговарят на въпроса, са близо 30%.

Графика: Институт Отворено общество - София

Данните спрямо миналата 2022 година показват увеличение на дела на привържениците на съюз с ЕС и НАТО с 6% - от 39% през юни 2022 г. до 45% през юли 2023 г. Делът на привържениците на Русия и Беларус намалява, но незначително - с 1% от 23% през миналата година до 22% през тази година.

Графика: Институт Отворено общество - София

Повече информация и пълен текст на анализа за обществените нагласи към геополитическата ориентация на България.

За изследването:

Цитираните данни са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред пълнолетното население на страната през периода 9-17 юли 2023 година по метода на пряко стандартизирано интервю "лице в лице". Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота по признаците пол и възраст. Проведени са 1003 ефективни интервюта. Максималната стохастична грешка при 95% гаранционна вероятност и при 50-процентен дял е ±3,1%.

Изследването е проведено на терен от агенция "Тренд" по поръчка на Фондация "Институт Отворено общество - София" с подкрепата на Фонд Активни граждани България. Средствата за Фонд Активни граждани са предоставени от Исландия, Норвегия и Лихтенщайн в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Изказаните мнения са на авторите и не отразяват непременно мнението на Оператора на Фонд Активни граждани или на Финансовия механизъм на ЕИП.