Започна умъртвяването на животните от свинекомплекса в село Николово, в който беше потвърдено наличието на болестта Африканска чума по свинете.  Става дума за 17 000 прасета на различна възраст.

Властите уточниха, че умъртвяването ще бъде извършено по хуманен начин. 

Зоната около свинекомплекса се охранява от полицията и движението към и от обекта е ограничено.

Обектът се намира на 9 км от границата с Румъния и попада в зона с регионализация на база риск. Положителните за наличието на вируса на АЧС проби са получени в рамките на засилен лабораторен надзор на заболяването в свиневъдните обекти.

Предстои принудителното умъртвяване по хуманен начин и обезвреждането на домашни свине в 3-километровата предпазна зона при спазване на изискванията на Наредба № 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.

Забранена е търговията, придвижването и транспортирането на живи свине в 10-километровата надзорна зона. Там се намира една индустриална ферма в село Юделник, община Сливо поле, както и обекти - тип "лично стопанство"

ОДБХ-Русе извършва клинични прегледи на домашни свине в населени места, както и взема проби за вирусологично изследване с цел гарантиране откриването на заболяването Африканска чума по свинете.

Следи се нерегламентирани придвижвания и/или търговия на домашни свине. При установяване на такива, на превозвачите и/или на собствениците на животните ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение, а транспортираните животни ще бъдат незабавно и хуманно умъртвени.