Бедственото положение в Омуртаг се удължава до 13 ноември. В заповедта, подписана от заместник-кмета на общината Юнал Османов вчера, е разписано, че удължаването влиза в сила от 8:00 часа на 1 ноември. Продължават да са в сила разпоредените мерки за овладяване на ситуацията, каза Османов пред БТА.

Нов момент в заповедта е, че ще бъде изготвен график за раздаване на вода на населението в града за задоволяване на питейни нужди. Предвидено е водата да бъде осигурена от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Заместник-кметът поясни и процедурата: общинската администрация, чрез областната управа в Търговище изготвя искане до държавната агенция. От своя страна агенцията трябва да внесе искане до Министерския съвет, откъдето с решение да бъдат одобрени исканите количества.

Според новата заповед за удължаване на частичното бедствено положение приоритетно ще се осигурява вода за питейни нужди за МБАЛ, училища, детски градини и ясли, домашен социален патронаж и за хора в неравностойно положение.

Остават на разположение четирите водоноски в града, които се ползват по утвърден график.

В новата заповед изрично е записано, че се забранява ползването на вода от водопреносната мрежа за строителни дейности, промишлени цели; за поливане на зелени площи, миене на улици, автомобили и други.

Частичното бедствено положение в Омуртаг бе обявено на 24 октомври. Гражданското обединение "Вода за Омуртаг" започна събиране на подписи с искане за обявяването на частично бедствено положение и ангажиране на държавата в разрешаването на дългогодишния проблем с безводието в Омуртаг. В различни институции бе внесена петиция с подписите и исканията. Причина за гражданското недоволство е въведеният в града драстичен воден режим и недоволството на местното население от нерешения проблем.

Заради настъпилото продължително засушаване в района на карстовия водоизточник край село Кипилово, градът е на постоянен режим, който от септември е още по-сериозен. Друг траен проблем е силно амортизираната и остаряла вътрешноводопроводна мрежа, която функционира отпреди 1980 г. и по нея се случват чести аварии. Поради планинския терен и дългото трасе повредите се отстраняват ръчно и при трудни условия.