Решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат преди 30 април, ще действат до 30 юли 2021 година, съобщиха от Министерството на труда и социалните грижи в официалния си профил във Фейсбук.

Целта е да се избегне струпване на много хора в условията на пандемия и гражданите да имат време да си набавят нужната документация.

"Служебно се удължава срокът на издадените направления за включване в механизма за лична помощ, както и изготвените индивидуални оценки.

Ползвателите на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК изтичат преди 30 април, ще продължат да ползват услугата при същите условия.

Ако имате насрочена дата за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК, необходимо е да се явите", уточниха от ведомството, ръководено от Деница Сачева.