Всички учебници за учениците от осми до 12-и клас ще бъдат достъпни за безплатно ползване в "Дигиталната раница" от следващата учебна година. Това стана ясно по време на работна среща между експерти от Министерството и образованието и науката, и регионалните управления по образованието, посветена на "Дигиталната раница", която се изгражда по проекта "Образование за утрешния ден" на Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

В момента в платформата са налични учебниците от първи до седм клас, които по закон са безплатни. 

Достъп до електронните учебници в платформата имат учениците, учителите и родителите чрез акаунтите си в edu.mon.bg. Те могат да ползват учебниците за съответния клас, в който учи ученикът.

"Дигиталната раница" е ключов инструмент, с който даваме на всеки потребител в системата - учители, ученици и други ползватели, достъп до дигитални ресурси, а с течение на времето и до все повече дигитално съдържание", каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева. По думите й политиката на МОН е от една страна цялата система да бъде обезпечена с дигитални ресурси, а от друга да се даде възможност на учителя да бъде творец - сам да създава електронно учебно съдържание като използва ресурсите в "Дигиталната раница".

Предвижда се хиляди учители да бъдат обучени да си служат с платформата в следващите месеци.

Една от дългосрочните цели е обучението на учениците да стане персонализирано. "Дигиталната раница" дава възможност за това чрез създаване на интерактивни уроци. Те съдържат упражнения, задачи, игри, които дават информация как всеки ученик възприема урока, с какво се справя добре и къде има пропуски. Платформата дава възможност за разработване и на интегрирани уроци между няколко предмета.

Предвижда се "Дигиталната раница" да бъде адаптирана и за ученици със специални образователни потребности. По проекта вече е осигурена техника за училища за деца със сензорни увреждания като четящи устройства и устройства за възпроизвеждане на звук.