Централната избирателна комисия взе късно снощи решение да обяви обществена поръчка за наемане на 3000 машини за гласуване на изборите за Европейски парламент на 26 май.

Максималната прогнозна стойност на поръчката е 7 500 000 лв. без ДДС.

Решението на Централната избирателна комисия е било публикувано в 21:31 ч., както се уточнява на нейната интернет страница.

Предметът на обществената поръчка, както е формулиран официално, е: "Наемане на 3 000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26.05.2019 г.".

За отговорно длъжностно лице е определен Николай Желязков, главен юрисконсулт в Дирекция "Администрация" на ЦИК.  На него е възложено да изпрати на регистъра на Агенцията по обществени поръчки необходимите документи по възлагането на обществената поръчка и да осъществява дейностите, свързани с провеждането ѝ, включително и да приема документи за участие.