Част от мерките в проекта за промени на Закона за българското гражданство предвиждат да отпадне възможността за получаване на българско гражданство на основание инвестиции, обявиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Това се случва, след като вчера Ройтерс съобщи, че ЕК ще предупреди в доклад, че програмите в някои страни от ЕС, които позволяват на богати чужденци да си купуват гражданство или жителство, могат да помогнат на организирани престъпни групи извън съюза да проникнат и увеличават риска от пране на пари, корупция и избягване на плащане на данъци. Малта, Кипър и България са единствените страни членки на ЕС, в които действат програми за продажба на гражданство. Двадесет държави, включително тези три, продават разрешителни за пребиваване.

В законопроекта, който ще бъде обсъден на 30 януари от Съвета за развитие към Министерски съвет и ще бъде публикуван за обществено обсъждане, се предвижда още съкращаване на сроковете и прецизиране на критериите за предоставяне на българско гражданство, въвеждането на изискване кандидатите за гражданство на основание на произход да владеят български език и да имат работа и доход в страната, уточниха от ведомството на Цецка Цачева.

Предложението на работна група към МП за отпадане на възможността за получаване на българско гражданство на основание инвестиции е изготвено на базата на анализ, данните от който показват, че не е постигната целта за увеличаване на привлечените реални чуждестранни инвестиции и икономическо развитие. В резултат от това не е постигнато разкриване на нови работни места и икономически растеж. В допълнение към датата на анализа в някои случаи на по-късен етап от производството е установено например, че инвестицията не е налична, поради извършена продажба на закупените ценни книжа или по други причини.

Работната група бе сформирана със заповед на министъра на правосъдието Цецка Цачева на 15 февруари 2018 г. А за предприетите мерки от МП за повишаване на контрола и предотвратяване на възможни злоупотреби в процедурите по предоставяне на българско гражданство е уведомен и еврокомисарят на правосъдието, защита на потребителите и равнопоставеността на половете Вера Йоурова, се уточнява в съобщението.

Промените в проектозакона, изработен от МП в изпълнение на Програмата на правителството 2017 г. - 2020 г. и решението му за намаляване на административната тежест върху гражданите включват още:

- осъществяване на качествен контрол върху отговорните за предоставяне на българско гражданство институции, с оглед спазването на законовите процедури и срокове;

- премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител;

- опростяване на процедурите и подобряване на ефективността на процесите по даване на българско гражданство.