Назначил съм одит на договора за охрана на БДЖ. Това заяви служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров по време на среща с председателя на Синдиката на железничарите в България към КНСБ Петър Бунев, председателя на Съюза на транспортните синдикати в България Екатерина Йорданова и председателя на Националния железничарски синдикат към КТ "Подкрепа" Зоринчо Йорданов.

"Още в началото на моя мандат разпоредих да бъдат спрени всички договори на БДЖq докато не приключат назначените проверки. Срокът на одита на договора за охрана е 15 дни, след което очаквам резултатите и становище по проверката. Когато докладите бъдат готови, в зависимост от резултатите ще предприема мерки, като при необходимост ще сезирам и съответните служби", каза още Георги Тодоров.

Според представителите на синдикатите договорът за охрана на БДЖ е сключен при грубо нарушаване на трудовото законодателство, тъй като са освободени над 200 служители на БДЖ, отговарящи за охраната.

По думите им, това действие не е обсъдено с представители на синдикатите и е в разрез с колективните трудови договори и Кодекса на труда. Според тях договорът не е икономически изгоден за дружеството и води до по-големи разходи.

По време на разговорите беше засегнат и въпросът с подобряването на хигиената във влаковете.

"Един от основните проблеми в българските железници е занижената хигиена във влаковете. Необходими са бързи и ефективни действия, които да подобрят чистотата и комфорта на пътуване, което да доведе и до увеличаване на пътниците. Очаквам от БДЖ да представят проект на нова методология за почистването", коментира Георги Тодоров.

Обсъдена беше и темата със зачестилите посегателства над подвижния състав. Министър Георги Тодоров изтъкна, че заедно със синдикатите и другите отговорни институции трябва да се намери ефективно решение на този проблем, тъй като животът и здравето на хората е от първостепенно значение.