За да се осъществят тези мерки, е необходима промяна в наредбата за топлоснабдяването, която се издава от министерството на икономиката, съобщи Фандъкова на извънреден брифинг в Столичната община.
В министерството на икономиката ще бъде сформирана работна група, в която ще участват и част от експертите от работната група в общината, посочи Фандъкова, цитирана от БТА.

На първо място сред мерките столичният кмет постави промяната в начина на изчисления на дела на сградна инсталация, за което са и най-честите оплаквания на абонатите. Експертите предлагат този дял да не се определя само по формула, а да има възможност за измерване във всяка конкретна сграда, така че да се даде възможност на хората сами да решават какъв да е процентът за сградна инсталация.

Като втора важна мярка Фандъкова открои премахването на прогнозните сметки, така че да се дадат максимално големи възможности на хората да отчитат ежемесечно потреблението си, без това да значи още сега да купуват допълнителни уреди.
Кметът предлага хората сами да имат право да избират начина за дяловото разпределение в сградата. Това според нея може да стане чрез уредите за дистанционно отчитане, също с ежемесечно отчитане и самоотчитане от разпределителните компании, което да бъде заложено в наредбата.

Третата мярка, която Фандъкова предлага на министъра на икономиката, е измерване на количеството енергия, изразходено за подгряване на топла вода. Това според кмета може да стане чрез отделянето на сметките за топлата вода от сметката за отопление, като се монтират измервателни уреди, които заедно с водомерите да измерват точното количество топла вода, което се използва от хората. Това би следвало да доведе до по-точно отчитане на топлоенергията.

Четвъртата мярка е да се даде възможност на сградите, в които има хоризонтална инсталация, да сключват индивидуални договори. Това според експертите е технически възможно, защото хората имат топломери на входа на жилището си, а делът на сградната инсталация се изчислява конкретно и се плаща, както се плащат всички общи разходи във входа.

Работна група на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ предложи по-късно през деня цената на природния газ да се понижи с 3,89% процента от 1 април 2013 г. и да бъде в размер на 630,94 лв. за 1000 куб. Така се предвижда при "Топлофикация София" понижението на цената на топлинната енергия да е с 3,83 на сто.

В началото на месеца Йорданка Фандъкова обяви, че е сезирала икономическа полиция и прокуратурата заради непотърсените от страна на „Топлофикация-София“ задължения.