Тол таксуването стана дигитално, като Европейската комисия постави пред страните-членки изискване за въвеждане на единна електронна тол услуга EETS. "Интелигентни трафик системи" АД разработи в съответствие с европейските стандарти онлайн платформа, която предлага на превозвачите не само удобно и бързо заплащане на пътни такси у нас и в ЕС, но и пълно обслужване на бизнеса и всички необходими услуги в едно дигитално пространство.

TollPass.bg e първата онлайн платформа в България, на която са достъпни всички транспортни услуги - може да се купи електронна винетка за лекия автомобил или да се осъществи автоматично тол таксуване за тежкотоварните превози, да се провери за нарушения и да се плати компенсаторна такса, да се закупи маршрутна карта или да се проследи с GPS автомобилния парк в България и Европа, като бъде управляван дистанционно от флийт мениджърите.

На TollPass.bg в реално време се отчита тол таксуването с едно бордово устройство TollPass Eurobox за 15 европейски държави и тол системи включително и България. Вече не се налага закупуване и монтиране на различни устройства при пресичане на границите, както и сключване на договори и администрирането им с доставчици от съответните държави от ЕС. Не е необходимо спиране на тежкотоварните превозни средства за заплащане на пътни такси, нито активация на местно устройство за отчитане. Това спестява разходи, време, персонал и документация на собствениците на автопаркове. Също така допринася за свободния обмен в рамките на ЕС на стоки, чието транспортиране се осъществява бързо и без престой.

Друго улеснение, предлагано от TollPass.bg, е проследяването в реално време на превозите с TollPass Fleet в България и Европа. Това е още едно смарт решение, което дава нови възможности на мениджърите през платформата да осъществяват GPS проследяване на превозните средства над 3.5 тона, като контролират маршрута и скоростта, избягват задръствания и елиминират опасностите от забавяне на транспортната услуга.

Този нов тип интелигентно управление на автопарка е съчетан с множество онлайн услуги като автоматично генериране в профила на пътни листове, отчети и справки, които в миналото отнемаха часове труд и специализиран персонал. Сега на едно място за удобство на флийт мениджърите се получава информация 24/7 за тол потреблението, отстъпки от тол таксите, закупуване при необходимост на маршрутни карти, проверка за нарушения.

Концепцията на ИТС АД "Една платформа - много услуги" е в едно онлайн пространство, в индивидуалния си профил, транспортният бранш да намира всичко необходимо за функционирането на бизнеса, което далеч надхвърля единствено заплащането на пътните такси.

Пример за такава услуга на платформата е възможността да се сключи на нея застраховка "Гражданска отговорност", за която има калкулатор и формуляр за попълване на данните. Друга област, в която TollPass.bg предлага дигитално решение за транспортния бизнес, са услугите за възстановяване на ДДС, заплатени по фактури за тол такси, акцизи или горива и други стоки и услуги.

Разработването на целия спектър от услуги за транспортния бранш на една онлайн платформа се дължи на успешно осъществена софтуерна интеграция с множество партньорски компании и администрации , което представлява сериозна инвестиция в името на удовлетворяване на нуждите на бизнеса от високотехнологични съвременни решения за транспорта.

"Целта ни е удобното и бързо заплащане на пътни такси в цяла Европа TollPass EETS с едно бордово устройство TollPass Eurobox да се съчетае с обслужване в реално време на транспортния бранш. Флийт мениджмънтът на автопарковете не е това, което беше в миналото - купища хартия и попълвани на ръка пътни листове, а е свързан с интелигентните трафик системи и непрекъснатото им динамично развитие. Нашата компания работи за превръщането му в ефективна и печеливша дейност, като оптимизираме ресурсите и финансовите разходи на превозвачите, предлагайки най-модерните дигитални услуги. Не сме само тол платформа, а платформа, която създава добавена стойност за транспортните компании, като отговаряме на нуждите на сектора с високотехнологични решения", според търговският директор на "ИТС" АД Иван Георгиев.

Онлайн платформата TollPass.bg продължава да се развива, като в следващите месеци се очаква разширяване на обхвата на държавите, които обслужва - освен България, Италия, Унгария, Швейцария, Австрия, Полша, Германия, германските тунели Warnaw и Herren, Белгия, белгийския тунел Liefkenshoek, Франция, скандинавските мостове Storebaelt и Oresund, Испания, Португалия, скоро ще бъдат включени и Чехия, Словения, Словакия, както и GPS проследяването за Сърбия, Черна гора, Северна Македония и Турция. Ще бъдат добавени нови функционалности и услуги за транспортния бранш.

 

"Интелигентни трафик системи" АД е национален доставчик на услуги за електронно таксуване на пътни такси - електронни винетки и тол от 2019 г. и официален партньор на Агенция "Пътна инфраструктура".