От Националното представителство на студентските съвети /НПСС/ в позиция предлагат вторият семестър на учебната 2020/2021 година да започне присъствено или в хибридна форма на обучение при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. От НПСС заявяват, че днес висшето образование е изправено пред огромно предизвикателство, свързано с пандемията, предизвикана от разпространението на COVID-19.

Онлайн обучението е алтернативен вариант за преподаватели и студенти в тази извънредна обстановка, но трябва да се отбележи, че дистанционната форма на обучение не замества изцяло присъствената, се казва в позицията.

От ръководството на НПСС заявяват, че подкрепят заповедта на министъра на здравеопазването и наложените мерки, които целят ограничаване на разпространението на заразата, но няма как да не изкажат и своята загриженост относно факта, че образователният процес в страната частично пострада от преминаването в дистанционна форма на обучение и невъзможността за много студенти да проведат своите учебни практики, които са съществена част от тяхното следване.

Поради тази причина от НПСС се обръщат към всички отговорни институции със следните предложения: семестриалните и държавните изпити, които поради своето естество не могат да са в електронна среда, да бъдат проведени в присъствена форма, със заетост до 30 процента от капацитета на залата при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. В случай на провеждане на семестриалните изпити от зимната изпитна сесия в електронна среда, ръководствата на висшите училища да осигурят на студентите, докторантите, курсантите и на специализантите всички необходими материали за тяхното осъществяване в електронна среда.

Вторият семестър на учебната 2020/2021 година да започне присъствено или в хибридна форма на обучение при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, предлагат от НПСС. В рамките на втория семестър на учебната 2020/2021 година, ръководствата на висшите училища да предприемат всички необходими мерки за присъствени учебни практики, които не са били проведени през първия семестър поради преминаването на обучението в електронна среда. В

най-кратки срокове да бъдат насрочени и проведени присъствено държавните изпити по специалността "Право" в изпълнение на чл. 12а, ал. 4 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и за професионалната квалификация "Юрист", приета с постановление на Министерския съвет 75 от 5 април 1996 г. Студентите в залата да бъдат до 30 процента от нейния капацитет, като се създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемичните мерки.

Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да разговарят със звената, обслужващи студентските столове и общежития на университетите, като изискват намаляване с 50 процента на наема за декември за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които от 30 ноември не обитават общежитието, както и те да не плащат консумативи, настояват от НПСС.

И искат да се създаде кризисен щаб във всички висши училища в страната с представители на ръководствата и на студентските съвети на съответното висше училище, за да се контролира спазването на противоепидемичните мерки, наложени от министъра на здравеопазването.

Студентските съвети да сигнализират ръководствата на висшите училища в случай на постъпил сигнал, свързан с непровеждане на занятия от страна на преподавател.

От НПСС настояват студентите да бъдат освободени от заверяване на изучаваните предмети през зимния семестър на учебната 2020/2021 година, както и предлагат ръководствата на висшите училища и студентските съвети да съдействат за набирането на доброволци, които да се включат в дейностите, свързани в борбата с коронавируса.