В дванадесетото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2022 г. Софийският университет "Св. Климент Охридски" заема първо място в 21 професионални направления, в които обучава студенти, съобщиха от висшето училище.

По-рано днес Министерство на образованието и науката представи новите данни от Рейтинговата система на висшите училища у нас. Тя сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и за реализацията на завършилите на пазара на труда.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" затвърждава първото си място в 21 професионални направления, в които обучава студенти - "Биологически науки", "Биотехнологии", "Здравни грижи", "Икономика", "Информатика и компютърни науки", "История и археология", "Математика", "Науки за земята", "Педагогика", "Педагогика на обучението по...", "Право", "Психология", "Религия и теология", "Социални дейности", "Социология, антропология и науки за културата", "Теория и управление на образованието", "Туризъм", "Физически науки", "Филология", "Философия" и "Химически науки", в поредното издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2022 г.