Инициативният комитет "Лозенец" подаде сигнал до институциите от изпълнителната, законодателната, съдебната и местната власт против строителството на 120-метровата сграда на ул. "Златен рог", кв. "Лозенец", в София.

"Решението ни за сигнализиране на най-високите нива в държавата е породено от желанието ни да се потърси отговорност от бездействието на ДНСК, колаборационизма на НАГ и менторството на зам. министър на МРРБ Йовев. Припомняме, че в продължение на месеци пряко отговорните институции допускат незаконното строителство на мастодонта на Кръста на Лозенец с прекратяване на строителството, изтекло разрешение за строеж и в противоречие с изискванията на Общия устройствен план.

След издаване на първоначалното строително разрешение Столичният Общински Съвет и Народното Събрание на Република България, въз основа на променящата се социална среда и развитието на София са приели, че височината за застрояване на тази част на София трябва да бъде до 26 метра. Строителят е имал 10 години да реализира проекта и не го е направил. Законът казва, че след тези 10 години, той трябва да кандидатсва отново за разрешение за строеж и в това ново разрешение да бъдат отразени всички тези нови изисквания. Ние, жителите на Лозенец искаме да бъде спазен законът. Нека строителят си поднови разрешението за строеж и да довърши сградата съгласно изискванията в сила към момента.

Допускането на тези нарушения става благодарение на писмо от зам.-министъра на МРРБ Валентин Йовев, в което той инструктира ДНСК и НАГ да считат разрешението за строеж за валидно до 2020 г, а не до 11.2017 г., каквито са разпоредбите на закона към датата на издаване на разрешението за строеж. Това тълкувание е неправомерно и съгласно законодателството ни заместник - министърът няма право да тълкува закона. Поради тази причина в отделен сигнал сигнализираме и прокуратурата за действията на зам. - министър Йовев", заявяват от Инициативният комитет "Лозенец".

Обръщаме внимание, че все още тече проверката на прокуратурата по предходния ни сигнал относно валидността на разрешението за строеж и действията на ДНСК и гл. архитект на Столична община, като очакваме в кратки срокове прокуратурата да заведе дело по случая и да поиска