Съветът за електронни медии /СЕМ/ прекрати предсрочно мандата на генералния директор на БНР Светослав Костов.

Членовете гласуваха единодушно отстраняването му, защото той не се е справил със ситуацията.

"И до момента не е ясно какво се случи на 13 септември. Не мога да чакам нарушенията в радиото да станат системни", каза шефът на СЕМ София Владимирова.

Антон Митов, който е директор на архива в БНР, ще е временно изпълняващ длъжността.

Генералният директор Светослав Костов в срок е изпратил своето становище до СЕМ за случилото се в БНР. В него той обяснява, че БНР се разпространява освен чрез "Хоризонт" и "Христо Ботев", също така и от регионални радиопрограми и твърди, че практически не е преустановявано доставянето на "Хоризонт" до слушателите. Също така радиото е било достъпно и чрез интернет страницата.

Костов изтъква, че СЕМ не отчита и фактът, че три от предавателите са спрени за профилактика, а на територията на цялата страна сигналът не е спиран.

В становището си Костов категорично отрича да е знаел, че се е осъществило преустановяването на сигнала на радиото.

"Аз ще гласувам за освобождаване на Светослав Костов. Според Закона за радио и телевизия генералният директор носи цялата отговорност както за своите действия, така и за действията на своите служители. На 13 септември бе спряна програма "Хоризонт за близо пет часа без да има основателни причини за това и е нарушено правото на информираност" , каза Ивелина Димитрова, член на СЕМ.

Тя цитира Конституцията за неотменимото право на всеки да търси и разпространява информация и това не може да се ограничава дори време на война.

"Това, което дори и военно положение не може да направи, се случи под управлението на г-н Костов. БНР не трябва да спира никога, особено най-важната програма с голямо покритие. Не е направено нищо да се обезпечи излъчването, каза още Димитрова. - Нарушението е толкова тежко и грубо, че дава безспорни аргументи да се прекрати мандата."

Бетина Жотева също обяви, че ще подкрепи прекратяване на договора на Костов. Тя обясни, че за нея е било важно да се чуе становището на главната прокуратура.

"Беше много тягостно изслушване и допускам, че ще бъде още по-тягостно, ако прокуратурата образува досъдебно производство за случващото се в БНР. Съжалявам, че с колегата Костов, когото избрахме преди няколко месеца, ще трябва да решаваме отношенията си в съда", каза Жотева.

Галина Георгиева също каза, че ще подкрепи отстраняването на Костов. Розита Еленкова посочи, че съветниците са обвързани със закона. "Накърнени са основните ценности. Професионалната и лична отговорност на генералния директор е огромна и смятам, че съветът даде достатъчно възможно време Костов да се справи с кризата. Базисно качество на мениджъра е спешно да търси пътища за справяне с кризите, а начините са колегиалност, честност, професионализъм, медиация. Вместо това получи нападки, обвинения, заиграване с властта, със синдикализма", каза Еленкова.

"Проблем е напрежението в радиото. Тази атмосфера и сега затруднява нормалното протичане на работата в радиото. Постоянните протести показва наличие на отклонение от нормалната работа и невъзможност да се справят с тази ситуация. Ще гласувам да бъде отстранен от поста г-н Костов", подчерта Еленова.

Председателят на СЕМ София Владимирова заяви, че е дала глас за едни човек с дълъг стаж в радиото, който е дошъл при тях е и казал, че е приятелски приет.

"Три месеца по-късно трябва да кажа гласно пред всички вас, че считам, че този човек не се справи с поверената му отговорност, каза Владимирова. - Тук се чуха много думи, но малко отговори на важните въпроси и към момента СЕМ не разполага отговорите на въпросите какво се случи на 13 септември. Ясно е, че профилактика и проблеми с оптичния кабел нямаше. Не разбирам какво е направил генералният директор, за да оправи проблемът да не се спира за 5 часа радиото."