Не е необходимо приемането на отделен Закон за българския език. Това е становището на СЕМ, което ще бъде изпратено до Народното събрание. Членовете на медийния регулатор обсъдиха проектозакона за българския език, внесен от групата на "Обединени патриоти".

Председателят на СЕМ София Владимирова обобщи, че Законът за радиото и телевизията дава гаранции за използването и опазването на българския език.

"Категорична съм, че регулаторът не е отстъпвал от ангажимента си да следи, като в същото време е напълно наясно с динамично развиващата се медийна среда и ние не можем да не си даваме сметка, че медиите се развиват. Езикът също. Той е жива структура и също се развива. Без съмнение двата обществени доставчика - Българската национална телевизия и Българското национално радио, не отстъпват от ангажимента си да утвърждават българския език и да канят в своите предавания гости, които да съдействат за тази идея", отбеляза Владимирова.