Още около 500 села са на път да изчезнат поради обезлюдяване, сочи анализ на Института за изследване на населението, предаде БНР.

Обширни територии в България са вече обезлюдени, а селищната мрежа запустява. Най силно е изразен процесът в Северозападна България. Според учени от БАН, ако положението не се промени, през следващите 50 години селското население ще изчезне. В момента то е едва 28 процента при 72 в града. Селата с над седем хиляди жители, които бяха квалифицирани до преди години като най-големи, вече няма, а големите села минават в категорията малки.

За преодоляването на тези неблагоприятни тенденции, според учените, е необходима активна държавна политика, която да оцени потенциала на всяко село поотделно и да помогне при насочването и усвояването на средствата от европейските програми за развитието на тези райони.

Институтът за изследване на населението и човека при БАН представи актуална картина на демографските структури и процеси сред селското население и причините за по-бързото намаление на броя му в сравнение с този на градското население. Институтът направи и опит да прогнозира броя на селското население през следващия половин век и изрази гледища за развитието на етническия му състав.