Седмокласниците, които се явяват днес на националното външно оценяване по български език и литература, са писали преразказ върху творбата "Талисманът" на Красимир Бачков, а десетокласниците - по "Дърво без корен" на Николай Хайтов. Това съобщиха ученици, приключили днешния изпит.

На националното външно оценяване по български език и литература се явиха над 58 500 седмокласници в 1709 училища и 49 900 десетокласници в 1006 училища.

Изцелението на болно момиче развълнува седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература. Ученически оркестър организира благотворителни концерти, за да събира пари за лечението на болно момиче. То оздравява. Тази история, разказана в авторския текст от един от музикантите, трябваше да преразкажат от името на неутрален разказвач седмокласниците на изпита по български език и литература днес, съобщиха от МОН.

Разказът "Талисманът" на Красимир Бачков е писан специално за банката с непознати произведения, която се използва за националното външно оценяване в VII клас. Авторът е писател и поет - публикувал е седем сборника с разкази и новели, два романа и една стихосбирка. Носител е на различни национални награди за проза. Превеждан е на английски, руски, украински и словашки. Има висше педагогическо образование и в момента преподава изобразително изкуство във варненско училище.

Майстор Кольо Фичето е герой на текстовете за четене с разбиране и за редактиране на изпита в VII клас. С тях са свързани и останалите езикови задачи. Седмокласниците трябваше да решават също литературни задачи върху изучавани произведения. Изискваше се още с три-четири изречения да обяснят внушението на думи на Моканина от разказа "По жицата" на Йордан Йовков.

Изпитът за седмокласниците започна в 10:00 часа. Тестът по БЕЛ за седми клас включва 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени - избира се от четири възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба.

С три текста работиха десетокласниците на националното външно оценяване по български език и литература - научен, медиен и художествен. Една от задачите беше свързана с формулиране на теза по темата "Човекът и общуването", а друга изискваше да се напише резюме върху откъс от изучавано произведение - "Дърво без корен" на Николай Хайтов.

Десетокласници, които също днес се явиха на националното външно оценяване по БЕЛ, споделиха, че е трябвало да пишат по "Дърво без корен" на Николай Хайтов сякаш го правят за човек, който не е чел творбата.

Равнището на компетентностите по български език и литература в края на първия гимназиален етап се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи. Националното външно оценяване в десети клас включва 14 въпроса с избираем отговор, а 6 - с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаването на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът в десети клас продължава 90 минути - два слети учебни часа.

Общото мнение на тези, които са се готвили за изпита, е, че пробните варианти са по-трудни от задачите на истинския изпит. Да направят резюме на откъс от разказа "Дърво без корен" на Николай Хайтов е затруднило най-много десетокласниците.

Десетокласниците трябваше да отговорят на въпроси и по текст за мексиканските полицаи и за Дяволското гърло, да поправят правописни и пунктуационни грешки в откъс от "Албена".

 

На 16 юни е националното външно оценяване по математика за учениците в 7 и в 10 клас. Максималният брой точки на всички изпити е 100, които се преобразуват в оценки.  Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни тази година.

Оценката от националното външно оценяване в седми клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в осми клас. С резултата в десети клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап.