Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков сезира министър-председателя акад. Николай Денков за подозрително голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места преди местните избори, насрочени за 29 октомври, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) днес.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ е констатирала, че в общо 343 населени места, в които се избира кмет на кметство, има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно подадени заявления за гласуване по настоящ адрес.

При такъв висок процент на допълнителни лица в избирателите списъци, това би променило сериозно изборните резултати в тези населени места, и в случай, че регистрациите им са незаконосъобразни, би било повод за тяхното обжалване, пише още в съобщението на МРРБ. От там посочват, че сред рисковите населени места е село Сигмен, Карнобат, където при население от 245 жители с право на глас, новорегистрираните по настоящ адрес са 147, а исканията за гласуване по настоящ адрес - 156. В димитровградското село Бодрово при население от 281 пълнолетни жители, новорегистрираните по настоящ адрес са 112 и исканията за гласуване по настоящ адрес - 132. В село Чирен, Враца, с население 1055 жители с избирателни права, новорегистрираните по настоящ адрес са 319, а постъпилите искания за гласуване по настоящ адрес - 560. В село Неофит Рилски, Ветрино, с население 1235 с право на глас новорегистрираните по настоящ адрес са 285, а подалите искания за гласуване по настоящ адрес - 482.

МРРБ, в рамките на правомощията си, се грижи за законосъобразно протичане на изборния процес и за осигуряване на честни избори, казват от ведомството.

В писмото си до акад. Денков регионалният министър Цеков информира, че няма правомощия по Закона за гражданската регистрация да извърши проверка по обстоятелствата - такава може да инициират областните управители по подаден сигнал, допълва БТА.