Това потвърждава официално Общинската избирателна комисия (ОИК) в града с Решение № 409, публикувано в 01.30 часа днес.

Въпросът в допитването бе формулиран така:

Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал "Бедечка", по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток - бул. "Хан Тервел", от запад - ул. "Иван Вазов", от север - алеята към предприятие Труд и от юг - ул. "Христина Морфова"? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора

Отговор "Да" е посочен в 18 984 действителни бюлетини, а "Не" - в 3130. (Недействителните бюлетини са 123 според решението.)

Това означава че 85,85% от пусналите действителни бюлетини желаят на посочената площ да има парк, а не строежи.

Резултатът е сходен с обявения по-рано, но е невалиден, нещо което ОИК обяснява така:

"Броят на гражданите с избирателни права на територията на Община Стара Загора е 143 839. Броят на гласувалите според подписите в избирателния списък и намерените в кутията за гласуване пликове е 22 240, което е 15,46 на сто от гражданите с избирателни права в Община Стара Загора."

А тъй като гласувалите на 18 юни т.г. са по-малко от 40 на сто от избирателите в общината, "Не е налице е хипотезата на чл. 41, ал. 2 от ЗПУГДВМС. Резултатите от референдума не се зачитат."

Посоченият текст от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление гласи:

"Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с "да" са отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели."

В решението, подписано от председателя на ОИК Теодора Крумова-Желева и секретаря Веселина Андреева, се уточнява, че то подлежи на обжалване пред ЦИК.