Kaква може да бъде разликата между половете на работното място? Има ли разлика в позициите, в заплащането, в придобиването на образователна степен, на знания и на умения? Отговорите на тези въпроси ще научите в този епизод на подкаста "Поколението Z" на "Евранет +"

Попитахме какво наблюдават на пазара на труда скоро завършили 12 клас ученици, които биха искали да се реализират в областта на предприемачеството. В момента те, Aлекс и Теодор, работят на пълен работен ден в сферата на ресторантьорството.

Чуйте аудиото: 

Последвайте ни в: Spotify - Google Podcasts - Anchor - Breaker - Pocket Casts - RadioPublic

Ще чуете и мнението на млади жени предприемачи, основатели на иновативно бизнес начинание с международно признание, получено поради факта, че тяхната революционна идея прави завинаги по-зелено и по-устойчиво печатането и цялата печатна индустрия. 

Анджела Иванова и Гергана Станчева пък отговарят какво наблюдават в момента на пазара на труда. А те говорят благодарение на активната си гражданска позиция, но най-вече като работодатели. От тях научаваме какви са настоящите стереотипи в обществото, за да има полово неравенство; имат ли жените в момента равен достъп до пазара на труда; по какъв начин бизнесът трябва се противопостави на проблема с разликите в заплащането между жените и мъжете; имат ли равен достъп до ръководни длъжности жените; какви трябва да бъдат законодателните мерки за отстраняване на половото неравенство; как половото неравенство може да провокира сексуален тормоз на работното място. 

Какви са настроенията в Словения?

Tea Ярц е обучител на свободна практика, фасилитатор и президент на профсъюза Youth Plus - Sindikat Mladi plus в Словения. Според нея младите хора в Словения са изправени пред различни видове дискриминация. По-конкретно например млади жени по-често се търсят в обявите за работа. Дори самите обяви понякога се пишат само за единия пол, въпреки факта, че законът е определил, че рекламите трябва да са неутрални и достъпни за всички полове, но например някои компании биха предпочели жена сервитьор, жена библиотекар или продавач. От друга страна, виждаме също, че мъжете са предпочитани за по-технически и научни професии. При тези професии жените просто изпитват дискриминация, някакво презрение и съмнение в способностите си за тази работа. 

Относно интереса на младите хора към намаляване на разликите между половете, от профсъюза Youth Plus - Sindikat Mladi plus отбелязват, че повечето от тях разпознават дискриминацията и са запознати с нередностите, но въпреки това не са в състояние сами да предприемат сериозни и конкретни стъпки.


Подкастите от поредицата "Generation Z/Поколение Z" са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.