Въпреки широката обществена подкрепа за иновациите като решение на глобалните предизвикателства, напредъкът може да бъде забавен от проблеми, породени от липсата на равен достъп до тях, сочи ново международно проучване на Филип Морис Интернешънъл. Проучването, проведено по поръчка на компанията от независимата изследователска агенция Povaddo, показва, че 89% от пълнолетните лица в 14 държави смятат, че новите технологии и иновациите могат да играят важна роля за подобряването на общественото здраве. Но 38% от респондентите споделят мнението, че не всички граждани имат равен достъп до такива иновации в техните държави.

По голямата част от общо 17 000 респонденти в проучването, навършили 21 години, смятат, че развитието и навлизането на нови технологии, иновации и умения ще създаде възможности да бъде отбелязан съществен напредък по редица въпроси в следващите 10 до 20 години, включително и въпроси като:

 • Насърчаване на здравословно хранене (78%)
 • Гарантиране на качествено и достъпно здравеопазване за всички (72%)
 • Намаляване на тютюнопушенето (65%)
 • Премахване на глада и недохранването (62%)

Грегоар Вердо, старши вицепрезидент „Връзки с обществеността“ във Филип Морис Интернешънъл

Снимка: Филип Морис Интернешънъл

"Смелите иновации могат да дадат тласък на прогреса в света и с тяхна помощ да бъдат постигнати неща, които малко хора са си представяли, че са възможни до неотдавна. Но когато ползите от тези иновации не са достъпни за всички, техният потенциал не може да бъде напълно достигнат. Необходими са прагматични политики, които изпреварват иновациите, така че бизнесът и правителствата да са в състояние да осигурят по-справедлив краен резултат и да гарантират трайно въздействие за всички", казва Грегоар Вердо, старши вицепрезидент "Връзки с обществеността" на Филип Морис Интернешънъл.

Международното проучване потвърждава и потенциала за положителна промяна по отношение на намаляването на вредата от тютюна - 64% от респондентите смятат, че новите технологии и иновациите могат да играят важна роля и да спомогнат пълнолетните пушачи, които ще продължат да пушат, да заменят цигарите с по-малко вредни алтернативи. Тези по-добри алтернативи вече съществуват благодарение на напредъка в науката и технологиите, както и на значителните инвестиции, направени от Филип Морис Интернешънъл и други компании.

Но напредъкът е възпрепятстван от обществени политики, които не са в крак с иновациите. В много държави единствените продукти, съдържащи тютюн или никотин, които се продават законно на пазара, са цигарите. А често пълнолетните пушачи нямат достъп до новите продукти или не получават точна информация за тях дори и на пазарите, където се предлагат по-добри алтернативи.

"Днес благодарение на технологичния напредък и възможностите за научна проверка разполагаме с безпрецедентна възможност за голям обрат в областта на общественото здраве, а именно за бързо и ефективно изкореняване на пушенето - допълва Вердо. Това може да се превърне в повратен момент и милиони пълнолетни пушачи да получат точна информация за и достъп до иновативни бездимни продукти, които са много по-добър избор от продължаването на пушенето. Но за тази цел всички заинтересовани страни - бизнес, правителства, здравни власти - трябва да работят съвместно."

Необходими са нови идеи и съгласувани действия, за да може промяната да се осъществи бързо и по справедлив начин. Резултатите от международното проучване разкриват и това, че обществото не е доволно от работата на политиците до момента. По-конкретно:

 • 41% от респондентите смятат, че правителството и здравните власти в техните държави не се справят със задачата да насърчават новите технологии и иновации с цел подобряване на общественото здраве.
 • 47% смятат, че правителството и здравните власти в техните държави не се справят със задачата да осигурят достъп на всички до най-актуалните иновации и технологии в областта на общественото здраве.

Респондентите в проучването посочват съвместната работа между правителството и частния сектор като катализатор на иновации, като тя се нарежда след капиталовите инвестиции от страна на частните компании. Помолени да изберат кои са най-силните двигатели на иновациите, респондентите дават следните отговори:

 • Предприемачество (76% от респондентите посочват, че то е двигател за иновации)
 • Потребителско търсене (74%)
 • Капиталови инвестиции от компаниите в частния сектор (72%)
 • Съвместна работа между правителството и частния сектор (69%)
 • Конкуренция в частния сектор (69%)

Методология на проучването

Povaddo проведе онлайн проучването по поръчка на ФМИ в периода между 19 юли и 10 август 2022 г. Въпросникът е изпратен на 17 207 пълнолетни лица, навършили 21 години, в 14 държави: Аржентина, Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Доминиканска република, Германия, Италия, Япония, Мексико, Панама, Филипините, Швеция, Обединено кралство и САЩ. Във всяка държава са проведени близо 1 100 интервюта. Данните са претеглени по възраст, пол и използван никотинов продукт на съответния пазар, за да съответстват на националните статистически данни. Резултатите са с точност в рамките на статистическа грешка от ±1%.

 

*Материалът е публикуван с подкрепата на Филип Морис България.