Българите искат от бъдещите евродепутати преди всичко да са честни, да са последователни и да владеят чужди езици. Най-важните им задачи според българите ще са: да се борят с двойните стандарти в продуктите и да защитават националните интереси. Това сочат данните от проучване на агенция "Тренд" по поръчка на "24 часа".

Изследването е в контекста на представянето на партийни листи за предстоящите избори за Европейски парламент и тества мнението на българите за това какви качества, според тях, трябва да притежават българските евродепутати и кои са важните теми, които искаме те да защитават в Брюксел.

Честен, последователен в позициите си, диалогичен...

В челните места се открояват морални, а не толкова прагматични качества, сочи анализът на "Тренд".

Снимка: Тренд

За три четвърти (75%) от българите честността е много важна, а близо две трети са на мнение, че от особена важност е българският евродепутат трябва да е последователен в своите позиции, като за 27% от всички интервюирани това е по-скоро важно.

С по-малки натрупвания като проценти, но отново с открояващ се дял, е владеенето на различни езици. Опитът като евродепутат и партията, която подкрепя дадения кандидат, не са от толкова сериозно значение в сравнение с другите изброени качества. Въпреки това, в разбивката по партийна принадлежност за привържениците на ГЕРБ и БСП партията, от чиято листа е кандидатът, е от по-сериозно значение в сравнение с общата картина.

Но като младежкото излъчване, чарът, диалогичността, ораторските умения на бъдещия български избраник за Брюксел си имат своята тежест за над две трети от анкетираните.

Да води битка срещу двойните стандарти...

Отчетливо личи, че интеграционните стъпки като влизането на България в Шенгенското пространство и въвеждането на еврото като валута, отстъпват място като приоритет за българите от борбата с двойните стандарти в продуктите и защитата на националните интереси. Прави впечатление, че европейските фондове като важност са напълно съизмерими като процент с абстрактните на пръв поглед защита на демократичните ценности и върховенството на правото, отбелязват от "Тренд".

Снимка: Тренд

Изследването потвърждава данни от други изследвания на "Тренд" относно въпроса за външните граници на ЕС. Близо две трети (65%) от всички български граждани са на мнение, че външните граници на ЕС трябва да са затворени, а 17% споделят обратното.

Снимка: "Тренд"