Главният прокурор Сотир Цацаров, министърът на вътрешните работи Валентин Радев и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписаха споразумение на взаимодействие при разследване на произшествия и инциденти във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Със споразумението са уредени реда за взаимодействие и сътрудничество между Прокуратурата, МВР и Министерство на транспорта при паралелно провеждане на разследване във връзка с безопасността и на досъдебно производство по случаи, свързани с произшествия и инциденти във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Разследване във връзка с безопасността се извършва в случаи на реализиране на произшествия и инциденти и има за цел единствено установяване на причините, довели до настъпване на произшествието. Това разследване не включва изследване на въпроса за вината или отговорността, провежда се независимо и не засяга каквито и да били наказателни или административни производства. Разследването във връзка с безопасността се извършва от съответна комисия, назначена съобразно изискванията на Закона за гражданско въздухоплаване, Кодекса на търговско корабоплаване и Закона за железопътния транспорт по направленията транспорт, като до тяхното назначаване функциите им се изпълняват от специализираните звена на направленията транспорт на дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" в Министерство на транспорта.

Досъдебното производство за произшествия и инциденти в транспорта, при които е причинена смърт, телесни повреди или материални щети, както и в случаи на терористични актове или други актове на незаконна намеса в дейността на въздушния, водния или железопътния транспорт, съставляващи престъпления по Наказателния кодекс, се провежда в съответствие на Наказателно процесуалния кодекс.

За постигането на ефикасно взаимодействие и сътрудничество е създадена организация за поддържане на постоянна връзка, като страните по споразумението са определили лица за контакт. Органите на МВР ще осъществяват охрана на мястото на произшествие, а ръководителят на разследването във връзка с безопасността може да поиска ограничаване на придвижването на транспортни средства и в района на произшествието.

В случаите на провеждане на наказателно производство, преди извършването на огледа, органите на досъдебното производство и ръководителят на разследването за безопасност съгласуват границите на местопроизшествието и последователността на неотложните следствени действия с цел осигуряване на безопасно боравене и запазване на установените доказателства.

Страните по сключеното споразумение осигуряват безопасно боравене с всички доказателства и предприемат действия за запазването им.

Страните по споразумението са уредили надлежен ред за споделяне на информация, която е от взаимен интерес съобразно възложените им правомощия.

В споразумението е предвидено провеждане на съвместни обучителни и квалификационни мероприятия в областта на разследването на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.