Те са установени в София. Прокуратурата обаче няма да пристъпи към задържане на лицата, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, който направи изявление във връзка с искането за екстрадиране на българския гражданин Желяз Андреев, който е издирван от САЩ по подозрение за нарушение на търговско ембарго.

Прокуратурата няма да протестира освобождаването на Желяз Андреев от ареста, съобщи още главният прокурор. 

"Българските граждани трябва да бъдат защитени от българската прокуратура", подчерта главният прокурор. 

Цацаров уточни, че става дума за двама мъже – родени през 1980 г. и 1986 г., и две жени – родени през 1987 г. и 1969 г., за които е установено от органите на МВР, че се намират на територията на София и единствените действия, които могат да бъдат предприети спрямо тях е незабавно издаване на постановление и задържане.

„Задържането се претендира на същото основание, каквото се претендира за Желяз Андреев – на базата на същите обвинения, на същите съдебни актове, които са издадени. Това означава, че Върховната касационна прокуратура следва да задържи лицата за 72 часа и да изпрати преписката на съответния компетентен окръжен прокурор, който трябва да внесе искания в Софийски градски съд за временно задържане“, обясни Цацаров.

"При развитието на фактите до момента и при наличието на изводите в определението в Добрич, след като направихме и обсъждане с колегите от международния отдел във ВКС, ние стигнахме до извода, че на този етап не се следва да се задържат лицата", изтъкна главният прокурор.

Предвижда се възможност между Министерство на правосъдието и Държавният департамент на САЩ да има консултации. Така, както са дефинирани в текста на договора, консултациите са във връзка с работата по отделни случаи. При това положение, единственият механизъм, възможен, за да изпълним задълженията си по договора и да не нарушаваме правата на гражданите, министър Цецка Цачева е получила писмо от мен преди половин час, разясни Цацаров.

"Предлагам да бъдат инициирани консултации по всеки конкретен случай - не само по четирите. Но и по случая Желяз Андреев, между двете министерства на експертно ниво", заключи главният прокурор.

Исканията за задържането и на петимата българи са от 2016 г., с други думи няма неотложност за предаването, както пише в договора между САЩ и България. Две години Флорида не е направила нищо, а само за 2017 г. България е предала на САЩ 3 лица", каза още Цацаров.