Профилът на българският компютърен специалист, работещ в областта на информационните технологии /ИТ/ е следният: обикновено е мъж на възраст до 34 години, висшист и работещ в голяма компютърна фирма, показват данни от анализ на Евростат за някои особености в професията на ИТ специалистите в ЕС през 2017 г.

Около 66 процента от родните ИТ специалисти са били мъже, а 34 процента са били жени, сочат данните на Евростат. Близо 98 процента от родните ИТ специалисти са били също с висше образование.

По възрастови характеристики 70 процента от родните компютърни спецове са били между 18-34 години и едва 30 процента са били на възраст 35-74 години.

През миналата година около 20 на сто от предприятията у нас или всяко пето предприятие, е имало заети лица, чиято основна задача е била да разработват, управляват или поддържат ИТ системи и софтуерни приложения.

Големите компании с 250 и повече заети лица са предлагали най-много работни места за ИТ специалисти у нас - близо 65 процента от родните компютърни спецове са работели за подобни компании. Малките предприятия със заети лица между 10- 50 души са предлагали едва 15 на сто от работните си места за компютърни специалисти. Останалите 20 процента ИТ специалисти са работили за по-малки фирми, показват данните на Евростат.

По данни на НСИ заплатите в ИТ сектора са били най-високи в целия спектър на пазара на труда у нас - средно около 30 000 лева годишно са получавали компютърни специалисти в частния сектор, според родната статистика.

Най-много ИКТ специалисти има в Чехия

През 2017 г. мъжете са съставлявали основната част от 2,7-те милиона души в ЕС, които са били наети и са имали образование по информационни и комуникационни технологии - силният пол е заемал 85 процента от сектора ИТ в Евросъюза, отчита Евростат.

Сред държавите-членки на ЕС, страната с най-висок дял на заетите лица с образование по ИТ, които основно са били мъже, е била Чехия /93 процента/, следвана от Унгария и Полша /и двете - по 90 процента/.

Най-нисък дял на мъже ИТ-специалисти е регистриран в три страни от ЕС: България - 66 на сто, Ирландия - 73 на сто и Румъния - 75 на сто.

В южната ни съседка Гърция съотношението на ИТ специалисти по полове е било: 87 на сто мъже и 13 на сто жени. В Сърбия и Македония съотношението е било почти еднакво - 75 на сто ИТ специалисти мъже и 25 на сто - жени. В Турция 70 на сто от ИТ специалистите са били мъже и 30 на сто - жени.

Според анализа на Евростат групата на ИТ специалистите в ЕС е регистрирала и най-ниски нива на безработица за последните няколко години, тъй като пазарът на труда за хора с образование по ИТ е започнал бързо да се разраства.

Последната информация за 2017 г. показва, че едва 1 процент от ИТ специалистите в ЕС са били безработни, което в цифри означава, че около 27 000 души с подобно образование са били извън пазара на труда в рамките на ЕС, при среден показател за безработица около 8 на сто и близо 20 милиона безработни европейци.

Най-висок дял на лицата с образование по ИТ, които са били безработни през 2017 г., е регистриран в четири южни държави: Италия - 14 на сто, Испания - 15 на сто, Португалия - 16 на сто и най-вече Гърция, която има най-висок процент безработни ИТ специалисти - 25 на сто, отчита Евростат.