Пандемията от COVID-19 поставя нови предизвикателства, свързани с увеличени разходи по лечението на хроничните социално-значими заболявания. Сред тях основно място заемат онкозаболяванията, чиято превенция, ранна диагностика и ефективно лечение са във фокуса на европейския План за рака, който предвижда общи цели за всички страни в ЕС.

Около тези изводи се обединиха участниците в Седмата годишна конференция "Иновации и добри практики в здравния сектор - втора част", организирана от в. "Капитал", която се проведе днес. Форумът бе открит от д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване към 44-то Народно събрание.

Проф. д-р Асен Дудов, д.м., началник на Клиниката по медицинска онкология към "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Младост", медицински директор на лечебното заведение и председател на Българското онкологично научно дружество, предупреди за "приближаващото торнадо от пациенти с незаразни хронични социално-значими заболявания, каквито са онкологичните".

"Те бяха забавени, особено по време на първия локдаун, както и останалите с хронични заболявания, които ще дойдат в здравната система. Никоя страна не беше готова за това, което ни се случи. Получи се фиксация на институциите, медиите, обществото върху COVID-19, който извади от нашето внимание основните социално-значими заболявания. Те преминаха по-назад, имаше забавяне на диагностиката и лечението, и ще усложни техния здравен статус. Торнадото от онкопациенти ще изисква колосален финансов ресурс", обясни проф. Дудов.

Той изрази надежда за нов поглед на политиците в пост COVID ерата - сега, когато здравната система е претоварена, трябва да започне нейното преструктуриране.

"30 години тя беше деформирана, но не и реформирана. За политиците, които сега биха започнали истинска реформа, това ще бъде шанс - няма какво повече да се губи. Системата е на колене, тя се справя с цената на огромни жертви от страна на всички наши колеги. Тя вече трябва да бъде преструктурирана, за да отговори на изискванията към хроничните заболявания и в частност на онкологичните", каза проф. Дудов.

"Честотата на онкозаболяванията се повишава в световен мащаб, но смъртността намалява, което показва, че медицината постига по-добри резултати днес", каза Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании (ARPharM).

"У нас има значително увеличение на новите ракови случаи. В 3 от 5 случая по отношение на честотата това е свързано с възраст над 50 г. и тенденцията е неизбежна във връзка със застаряването на населението", обясни той.

Д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на "Amgen Bulgaria" и председател на УС на ARPharM, представи целите на Плана за рака, обявен през февруари т.г. от Европейската комисия. Той се фокусира върху всички аспекти в лечението на онкозаболяванията. Основните са: продължаване на научните изследвания, възползване от всички нови технологии, финансова подкрепа и инвестиции. Инвестициите са 4 млрд. евро. Без начертаните мерки, до 2035 г. се очаква с 24% увеличена смъртност от онкозаболявания в ЕС.