От миналата година досега няма нито една кражба на фирма, когато е налице нотариално удостоверяване. В страната имаше немалко случаи на констатиранe на така наречените банкови пълномощни, с които се теглят суми и се вършат измами. Тези пълномощни в момента също ги въвеждаме в информационната система на нотариалната камара, за които ежедневно се извършва справка. Това заяви председателят на Нотариалната камара Димитър Танев на Конгрес по повод 20 години от създаването на Нотариална камара на Република България на тема "Нотариусът - довереник на държавата и на гражданите. Еволюцията на технологиите. Еволюция на правната сигурност", който се проведе в хотел "София Балкан".

В словото си на конгреса председателят на Нотариалната камара Димитър Танев постави акцент в словото си на инициираните от организацията законодателни промени във връзка с възпирането на имотните измами и кражбите на самоличност.

"Самоусъвършенстването е белег на нашата професия. Нотариусите са тези правници, които са в пряк, директен досег с обикновения гражданин и ежедневно им се налага да прилагат често противоречащи си съдебни актове. Въпреки активността на Нотариалната камара, професионалната подготовка и съзнателността на българския нотариус, трябва да признаем, че имаше един период преди 10 години, когато общественото мнение за нашата професия не бе изцяло позитивно и голяма част от гражданите, които влизаха в канторите, изпитваха несигурност", започна словото си Танев. 

Той даде конкретни примери: "В страната имаше стотици случаи, в които се извършваха документни престъпления, свързани с удостоверяване и прехвърляне правото на собственост. Камарата предложи изменения в редица закони и подзаконови нормативни актове, които да възпрат извършването на този вид престъпления. Факт е, че голяма част от този декларативен документ стана реалност, за което изпитвам дълбока вътрешна удовлетвореност", констатира Танев.

Той припомни, че по предложение на Нотариалната камара се извършиха промени в ГПК, през 2009 година и се регламентира и създаването на информационна система към Камарата, именно поради технологичната връзка с базите данни са се възпрели двата най-чести способа за измама чрез фалшиви лични карти и удостоверения за наследници.

В информационната система на Нотариалната камара в момента са регистрирани 1 175 865 пълномощия за разпореждане на недвижими имоти.

"Оттогава досега няма констатиран случай на фалшифицирано пълномощно. В медиите бяха констатирани и редица случаи на кражба на самоличност при вписване в Търговския регистър. Благодарение на Нотариалната камара се извършиха законодателни промени и в тази насока, за което трябва да благодаря и на колегите от Германия, които ни помогнаха много при изготвяне на мотивите и при запознаване с принципите на тези промени, които искахме да постигнем", каза Димитър Танев.

Поздравителни адреси към нотариата по повод празника са изпратили и премиерът Бойко Борисов, главният прокурор Сотир Цацаров, както и вицепремиерът Екатерина Захариева.

Поздравително слово по повод празника на нотариусите отправи и Десислава Ахладова, която заяви, че несъмнено най-характерният белег на работата на нотариусите е свързан с доверието на обществото, но и с върховенството на закона. "През изминалите години българските нотариуси извоюваха своя авторитет. Нотариалната камара постигна големи успехи в посока на дигитализацията и улесняването на обслужването на гражданите. Пожелавам ви да отстоявате заслуженото доверие, което несъмнено е резултат от вашия професионализъм и висок морал", обърна се Ахладова към нотариусите.

Зам.-министърът на МВР пък обърна внимание на добре изграденото сътрудничество между Министерството и Нотариалната Камара. "В контекста на днешната тема искам да кажа, че именно благодарение на еволюцията на технологиите успяхме да изградим електронен обмен на данни между МВР и Камарата", заяви Ципов.

Мариус Келер, председател на Съвета на нотариусите на Европа, прикани колегите си да си направят една равносметка за това къде се намират накъде "трябва да духа вятъра в платната им". "Европа не е това, което ни казват, че е. Европа сме ние. В нашата професия е нужна еволюция, вместо революция", заяви той и им пожела да отстояват тази максима на фона на зараждащите се националистически и популистки идеи.

Председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов също поднесе приветствие по повод празника. "Нотариалната камара в последните години се превърна в лидер във въвеждането на нови технологии. Мъчно ми е да призная, че не мога да кажа същото за електронното правосъдие, за което говорим вече от 20 години", заяви Славов, извинявайки се на зам.-министъра на правосъдието за искреността. "Нотариалната камара може винаги да разчита на подкрепата на СЮБ", заяви още той.

По случай годишнината бяха наградени нотариуси от страната.

Официални гости на събитието бяха още представители на латинския нотариат,  нотариуси от Франция, Германия, Унгария, Хърватия, Русия, Беларус, Македония, Сърбия и други.

Припомняме, че през 1998 г. стартира свободния нотариат в България, 113 години преди това нотариусите действат като държавни служители.