Министерството на образованието и науката ще проведе медийна информационна кампания за тестовете, с които ще бъдат тествани учениците два пъти седмично след завръщането им в училищата. Това е едно от решенията, които са взети на днешното заседание на отрасловия съвет в системата на образованието. В него участват представители на просветното министерство, на синдикатите и на работодателите в системата.

Разработване на механизъм за тестване на учениците и поетапно връщане на присъственото обучение са други две решения, взети на съвета.

Решено е също да бъде продължена информационната кампания на МОН сред учителите за ваксинацията. Колективният трудов договор ще бъде променен и така на непедагогическия персонал, за който не е осигурена работа при преминаване към дистанционно обучение, ще бъдат дадени 20 дни допълнителен платен годишен отпуск.

От Съюза на работодателите в системата на народната просвета са предложили връщането на учениците в училище да бъде гъвкаво като се започне с I и II клас, а след това се продължи с I и IV клас, а ротацията да бъде с 5-дневна продължителност. От съюза са предложили още прилагането на тестовете за учениците да бъде само след разработен единен алгоритъм за цялата образователна система, както и да бъде приложен 6-месечен гратисен период за въвеждането на зеления сертификат за работещите в средното образование

"Работим за връщането на малките ученици в клас още от следващата седмица", каза по-рано министърът на образованието и науката проф. Николай Денков за "Свободна Европа".

"Идеята е да се организира тестване в училище. Да се осигурят безплатни тестове от регионалните здравни инспекции (РЗИ), да се направят в училище и съответно училището да може да продължи работата", обясни проф. Денков.

Той отбеляза, че е в постоянна връзка със здравния министър д-р Стойчо Кацаров, но решенията, които се взимат, не са политически.

"Ние доста си контактуваме с министъра на здравеопазването, но той има много проблеми. Понякога не успяваме достатъчно бързо да обменим информация", заяви министър Николай Денков.