Българската фирма, организирала снимките на филма на известния британски пътешественик и експерт по оцеляване Беър Грилс в национален парк "Рила", е платила санкциите по наложените й два от три акта за констатирани нарушения при заснемане на епизода “Rila mountain Running Wild with Bear Grylls S04E05 Derek Hough 2018“ в района на връх Мусала, съобщиха от администрацията на парка.

В кадри от филма, заснет на 25 и 26.06.2017 г. в Парков участък Боровец, се вижда как Грилс влиза и плува във Каракашевото езеро, пали огън и лови и умъртвява жаби. От "Дискавъри" пък съобщиха, че при заснемането на епизода снимачният екип на предаването е бил придружаван от служители на парка и всяко заснето действие е съгласувано със съответните отговорни лица.

За нарушения на режимите и нормите за поведение на територията на Национален парк „Рила“ на българското юридическо лице, отговорно съгласно заповедта с което се разрешава дейността, бяха съставени 3 броя акта за установяване на административни нарушения. По тях бяха издадени 2 броя наказателни постановления за налагане на административна санкция на основание Закона за защитените територии.

Предстои издаване на наказателно постановление от директора на Дирекция „Национален парк Рила“ за неспазване на режимите в парка при заснемането на филма чрез палене на огън на нерегламентирано място в защитената територия. Санкциите са в размер от 1000 до 10 000 лева, съгласно нормативната уредба.