Хората с увреждания няма да загубят интеграционните си добавки, няма да има и прекъсване на получаването на добавките. За това увериха социалният министър Бисер Петков пред депутатите от парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Интеграционни добавки получават 500 000 души, заделените пари в бюджета за тях са 152 милиона лева.

Групата на ГЕРБ ще внесе промяна в Закона за интеграция на хората с увреждания. Това стана ясно след като депутатите изслушаха министър Бисер Петков за появилия се проблем след решение на ВАС, с което се отменят текстове от правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Отменените текстове от правилника ще бъдат уредени в закона, защото мотивите на съда за отмяна са, че текстовете в правилника противоречат на текстове в закона и затова ВАС ги намира за незаконосъобразни.

Уреждането на добавките и на техния размер ще е по същия начин както в правилника, но на законово равнище.

Целта е до средата на юли да има вече приет закон, за да може през юли да бъдат отпуснати интеграционни добавки на тези, за които не могат да бъдат постановени решения поради липсата на правни основания. Ако не се вземе законодателното решение по "бързата писта" чрез внасяне на законопроекта от страна на депутати, а не от МС, потърпевши биха били хората, които след датата на решението на ВАС - 11 юни, имат предписана интеграционна добавка, но не и решение на Дирекциите "Социално подпомагане" за отпускането й . Всички, които имат отпуснати добавки с решение на дирекциите за социално подпомагане до 11 юни, не биха имали проблем и без предвидената промяна. Те биха получавали добавката до изтичането на решението на ТЕЛК и социалната оценка, уточни министърът.

Решението на съда касае три от общо седем добавки - за обучение, за транспорт и комуникационни услуги, за информационни и телекомуникационни услуги.

По отношение на добавката за обучениe, решението на ВАС отменя текст, според който добавката се изплаща след представяне от лицето на документ за продължителността на обучението. Съдът намира, че не трябва в подзаконов акт да се поставя такова допълнително условие - не е нормално да има отпусната добавка, която не се изплаща. В момента разликата между тези, на които има отпусната добавка и тези, на които се изплаща, е голяма поради изискването на документ, каза Бисер Петков.

Останалите отменени от съда текстове в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания определят базата за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция според гарантирания минимален доход, месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход и месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги в размер 20 процента от гарантирания минимален доход. ВАС смята, че обвързването на размера на месечната добавка с гарантирания минимален доход е незаконосъобразно, тъй като водещият критерий според Закона за интеграция на хората с увреждания за определянето на размера й са единствено индивидуалните потребности на хората с увреждания.

Въпреки че законодателното решение ще бъде взето по бързата писта, социалната комисия ще поиска становище от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, от Агенцията за хората с увреждания, от НСТС, каза председателят на социалната комисия Хасан Адемов.

Светлана Ангелова от ГЕРБ поясни, че близо 500 000 хора с увреждания получават интеграционна добавка за транспортни услуги, за информационни и телекомуникационни услуги - близо 70 000, а месечна добавка за обучение - близо 90.