Във взривения завод в Горни Лом все още се съхраняват по опасен начин много взривни вещества, съобщават от прокуратурата.

Данните са от сигнал до Сотир Цацаров от кмета и от председателя на Общинския съвет в Чупрене. Те твърдят, че не са взети мерки по безопасно съхраняване на значително количество взривни вещества.

На 1 октомври 2014 г. 15 души - 13 мъже и 2 жени, бяха изпепелени при експлозията в завода за производство на взривни вещества. Трима работници пострадаха, а щетите са за близо 500 милиона лева.

Четирима души са обвиняеми по делото, което се гледа при закрити врата заради държавна тайна във Видинския окръжен съд. Общо 48 души пък са конституирани като частни обвинители и граждански ищци.

Взривните вещества се намират в складове на завода "Миджур". В сигнала е посочено, че и към момента все още не са изпълнени всички изисквания за безопасност и са застрашени живота и здравето на населението. Към сигнала е приложен и протокол от проверка, извършена от МОСВ, съвместно с представители на МВР, при която е установено, че в складове на завода се съхраняват огромен брой взривни вещества, взривни изделия и средства за взривяване.

Прокуратурата е изпратила предложения до министъра на вътрешните работи, областния управител на Видин и кмета на община Чупрене за предприемане на спешни мерки.

Собствеността на терена и сградите на завода принадлежи на "Миджур манеджмънт кънстракшън" ЕООД, от което е въведен пропускателен режим, а оператор на взривните вещества, средствата за взривяване и взривни изделия е "Видекс" АД - отговорен за съхранението и безопасността им.

След проверка е установено нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия от "Видекс". Няма договор за въоръжена охрана за пет склада, в които се намират изброените вещества. Освен това няма и документи, според който "Видекс" трябва да разполага със собствени или наети складови помещения.

В завода няма локална система за оповестяване за осигуряване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението.

Според прокуратурата случаят е особено спешен и изисква незабавна намеса от компетентните органи