Експерти на Министерството на туризма заедно с представители на РДНСК-Бургас направиха проверка днес на плаж "Корал". Инспекцията е по сигнал, че до плажа достъпът е възпрепятстван, но също така е залегнала и като част от плановите проверки на ведомството. Това е втората инспекция на плажа за природосъобразен туризъм от май месец досега.

Пешеходният достъп до плаж "Корал" е свободен, установи инспекцията. До ивицата има три възможности за пешеходен достъп.

Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) задължително трябва да има пешеходен достъп до всички плажове, които са изключителна държавна собственост.

Инспекторите обаче са установили, че на плаж "Корал" не е осигурено водно спасяване. Тъй като той е един от трите плажа за природосъобразен туризъм у нас, които не се отдават на концесия или под наем, задължението да се осигурят спасители е на областната управа гр. Бургас.

Ведомството е изпратило писмо до областните управители с искане да дадат информация на кои плажове има водно спасяване, почистване и др. - дейности, които областната управа трябва да осигури за неохраняемите ивици, за да се гарантира безопасността на туристите.