Обръщение за Деня на народните будители отправи българският патриарх и Софийски митрополит Неофит, съобщиха от Българската патриаршия.

"Обични в Господа братя и сестри, всебългарският празник на народните будители е скъп и свят за всяко родолюбиво българско сърце. Той е такъв и за Православната ни църква, която от самото начало на своето съществуване е най-автентичният носител на духа на будителството, на духовното, просветно и културно израстване и пребъдване във времето на православния ни народ. Ето защо светата ни Църква всякога има в паметта и в молитвите си дейците на нашата духовност, просвета и култура, и майчински благославя съвременните наши будители, в чието свещено дело намира естественото си продължение постигнатото от всички техни предшественици още от времето на Покръстването и до наши дни", казва в словото си Негово Светейшество.

Патриарх Неофит подчертава, че Денят на народните будители е ден за духовна радост и заслужена гордост, но той е също така и ден за равносметка.

"Днес всички ние сме призвани да се вгледаме в себе си и да се запитаме доколко достойни наследници сме на онези, които от далечното девето столетие и през цялата история на християнска България са отдавали силите и живота си за постоянния възход на православния български род, обновен в кръщелния купел по времето на свети Борис Михаил Покръстител и станал, по този начин, неотменна част от европейската християнска цивилизация. Доколко заветите на първостроителите на православната българска "Държава на духа" - светите Седмочисленици и всички техни съратници и приемници във времето, намират своето осъществяване от нас днес", пита в обръщението си българският патриарх.

"Състоянието на съвременната духовна и културна ситуация у нас, на съвременната ни просвета и книжовност, на днешните достижения на българската наука - във всички сфери на нейното развитие, са мерилото и критерият за верността ни към всички онези, благодарение на които днес живеем в свобода и независимост, със свое собствено лице и идентичност сред все по-глобализиращия се свят. Нека Всещедрият Бог всякога да благоволи към православния ни народ, да го укрепва по пътя му и да му дарува достойни приемници на колосите на българския дух от всички времена. Честит и благословен празник!", отправя благослов патриарх Неофит.