Близо 20 млн. лв. ще бъдат отпуснати по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството оперативна програма "Региони в растеж" /2014-2020 г./ за доставка на хеликоптери за реакция при спешни медицински случай и кризи. Днес Управляващият орган на оперативната програма одобри проектното предложение на Министерството на здравеопазването. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

С проекта за първи път в страната ще бъде въведена 24-часова услуга по осигуряването на въздушен транспорт на пациенти в спешни състояния до приемно лечебно заведение, както и за нуждите на трансплантацията в страната.

Проектното предложение предвижда и окомплектоване с необходимото медицинско оборудване и електронни системи за комуникация, навигация и управление. Ще се осигури и необходимото обучение на екипажа и на медицинските екипи за работа във въздуха.

С осигуряването на съвременни санитарни превозни средства за транспорт по въздух ще се осигури възможност за навременна диагностика, наблюдение и лечение в случаите, когато за осъществяването на наземен транспорт са необходими повече от 30 минути. Това ще помогне, в значителна степен, за спасяването на живота на пациенти в критично състояние, както и ще повиши капацитета за реакция при възникване на бедствия, аварии или катастрофи.

Реализацията на проекта е част от политиката за обновяване и окомплектоване на системата на "Спешна помощ".

В момента с финансиране от ОП "Региони в растеж"/2014 - 2020/ се изпълнява и проект за ремонт на всичките спешни центрове в страната и доставката на 400 нови линейки.