Министърът на правосъдието Екатерина Захариева и министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представиха предложенията в Гранитната зала на Министерския съвет.

С проектопромените процедурата за осиновяване ще бъде ускорена, ще може да бъде разкрита тайната за биологичните родители и по административен път, а осиновителите няма да могат да разсиновяват дете.

Според сега действащия Семеен кодекс тайната на осиновяване може да бъде разкрита само при изключителни обстоятелства, по решение на съда, припомни Захариева.

По думите й обаче няма определение какво е изключителни обстоятелства и почти винаги има отказ при такива дела, независимо дали здравословни обстоятелства или други го изискват.

Според предложенията за промени ще бъде създаден съвет, който ще бъде за разкриване на произход. В него ще има представители и на социалното министерство, Агенцията за социално подпомагане и МРРБ. Пред този съвет ще се подават молбите от осиновените и осиновителите, той ще прави проучване на произход, като отказите за разкриване на произход подлежат на обжалване по съдебен ред.

Пълното разкриване на тайната на осиновяването ще става едва след съгласието на биологичните родители, каза още Захариева.

То ще е на два етапа - на първия не се изисква съгласие на биологичните родители и той ще е за дата и място на раждане, причини за осиновяване, както и данни за здравословното състояние на детето. Едва след съгласието на родителите на втория етап ще може да бъде дадена пълната информация за биологичния произход.

В проектопромените се предвижда задължение за осиновителите да информират на възможно най-ранен етап децата, че са осиновени. Захиева посочи, че рано или късно децата разбират за това, че са осиновени от "доброжелатели" съседи, което е много травмиращо за тях.

Отпада възможността за разсиновяване, съобщи още правосъдният министър.

"Това не е дете назаем", заяви тя.

Зорница Русинова пък съобщи, че за първото полугодие на тази година няма прекратени осиновявания, за последните три години са 21.

Правят се и промени в реда при развод. При развод родителите ще получават равни родителски права, освен ако единият от тях не оспори това.

Ще се определят и мерките за контакт и когато единият родител възпрепятства срещите с детето, това ще е една от предпоставките за промяна на режимите.

Въпросите, свързани с пътуването на детето, ще се уреждат на фаза развод, тъй като често проблемите между родителите се решават за сметка на децата, каза Захариева и допълни, че не е рядкост, когато децата искат да отидат на екскурзия от училище, единият родител да не е съгласен.

Предвижда се и затягане на процедурата по припознаване, като ще има възможност още на ранен етап АСП заедно с прокуратурата да спре припознаването, с цел пресичане на трафика на деца.

"Съществува рискова родилка, която иска да изостави детето си, социалните работници започват да работят с нея, но има нелегални практики, чрез които се появяват различни посредници, издирват кандидат-осиновители, като им предлагат да заобиколят процедурата и да не чакат толкова време", даде пример зам.-социалният министър Деница Сачева.

Тя обясни, че ситуацията се развива така - след като жената роди, бащата от кандидат-осиновителната двойка припознава детето като свое, законната му съпруга заявява пред съда, че е готова да осинови детето, защото прощава на съпруга си тази връзка. Идеята е с променения режим да се прекрати тази често срещана практика.

Ще се въведе и максимална разлика между осиновител и осиновен - 50 години. Това няма да важи за роднини и съпруг на биологичния родител, както и когато дете се осиновява от двама родители и за единия от тях не е налице тази максимална разлика. Целта е да се осигури дълготрайна грижа.

Ще бъде създаден единен колективен орган - Национален съвет за осиновяване и така работещите в момента 28 регионални съвета по осиновяване ще бъдат слети в един, каза социалният министър.

Така кандидат-осиновителите ще подават само една молба, но ще им бъде търсено дете в цялата страна. В съвета ще бъдат включени представители на различни министерства. Предвижда се съветът да заседава минимум три пъти в месеца.

Създаването на единен национален регистър за децата, които могат да бъдат осиновени и единен национален регистър за желаещите да осиновят дете, ще облекчи процедурата, каза Русинова.

Русинова информира, че в момента процедурата по осиновяване отнема средно около година и половина-две, след приключване на предварителната тримесечна оценка, а с промените се очаква тя да бъде съкратена.

Предвидено е законът да действа от 1 юли 2017 г. От днес проектопромените се обявяват за обществено обсъждане.