Още едно село в област Смолян е обезлюдено, сочат данни на Териториалното статистическо бюро. Без нито един жител е останало през 2017 г. село Милково, с което селата без население в областта стават общо осем.

Статистическите обобщения сочат, че през миналата година са се задълбочили отрицателните демографски тенденции в планинската област. Населението в региона е намаляло с 2143 души, достигайки 107 282 жители. Обитателите на Смолянска област намаляват, както в резултат на спадаща раждаемост и повишена смъртност, така и в следствие на миграционни процеси.

И през 2017 г. продължава процесът на застаряване на населението в областта, посочват от статистическото бюро. Жителите над 65-годишна възраст в областта са 23 процента от населението, като относителният дял на хората от "третата възраст" се е увеличил с 7.1 на сто за последните 10 г. Естественият прираст през миналата година е достигнал до минус 9.5 промила.

Общо 746 бебета са се родили в региона през миналата година, като се регистрира намаление от 4.8 процента на живородените деца. Увеличава се относителният дял на родените без брак деца - 68 процента от новородените. Най-висок е относителният дял на извънбрачните бебета в община Мадан - 86.7 процента.

Освен Милково, селата без население в областта са Малко Крушево, Водни пад, Кокорци, Баблон, Сливово, Чамла и Дряновец. В 88 села в Смолянско населението е в камерен състав под 50 души.