Националната здравноосигурителна каса стриктно изпълнява европейските регламенти, въпреки неизрядната документация, предоставена от Фонда за лечение на деца, заявяват от пресцентъра на НЗОК във връзка с публикации в медиите и изказвания от страна на пациентска организация по повод отказано лечение на 9-годишният Стефан от румънско лечебно заведение.

9-годишният Стефан страда от спинална мускулна атрофия - заболяването е смъртоносно, повечето деца не доживяват юношеска възраст, след като постепенно губят възможност да се движат и дишат. Причината за отказа за лечение в Румъния бе кризата на доверие между българската здравна каса и румънската.

Според НЗОК, първоначално родителите на детето са кандидатствали за лечението му със скъпоструващ лекарствен продукт във Фонда за лечение на деца. В документите, получени от Фонда в НЗОК за издаване на европейски формуляр S2 за планово лечение, липсва предоставена официална оферта от лечебното заведение в Румъния. Приложена е кореспонденция между служител на Фонда за лечение на деца и лекар от лечебно заведение в Румъния. Това е пореден случай, в който Фондът за лечение на деца предоставя на НЗОК неизрядна документация. Въпреки това, НЗОК е издала формуляр S2 на детето, се казва в позицията на касата.

Независимо от издадения формуляр S2, с който НЗОК удостоверява, че ще заплати на румънския здравноосигурителен фонд изразходваните за лечението на детето средства в 18-месечен период - както е според европейското законодателство, на 20 и 21 декември 2018 г., както и на 2 януари 2019 г., касата, на три имейла, е потвърдила на CNAS (румънската здравна каса - централа в Букурещ), че ще заплати лечението на детето (срещу представения формуляр) по реда на европейските регламенти за координация за социална сигурност, като сумата е 572 379 лв. за двумесечен курс на лечение.

Въпреки това румънската здравноосигурителна институция е отказала - по думите на бащата на пациента, да направи тези разходи в полза на детето и затова то е било изписано на другия ден след хоспитализацията му, без да бъде проведено лечение.

В НЗОК не е постъпвало официално писмо от румънската здравна каса за отказ от предоставяне на лечение, както и за мотивите на румънския фонд за това.

От януари 2018 г. до ноември 2018 г. 85 румънски здравноосигурени граждани са получили помощ в български лечебни заведения от пакета на НЗОК. Заплатената сума от касата за тяхното лечение е в размер на 87 996 лв. Тези средства подлежат на възстановяване от румънската здравноосигурителна каса.

Към 3 януари 2019 г. НЗОК дължи на румънската здравна каса суми за лечение на български здравноосигурени граждани в румънски лечебни заведения в размер на 28 000 лева, като стриктно спазва сроковете на регламент Р987/2009. Падежът на четири от дължимите плащания е през 2019 г., а на едно - през юни 2020 г.