НЗОК вече финансира имплантите за дълбока мозъчна стимулация за пациенти, страдащи от болестта на Паркинсон и от дистонии. Това съобщиха от столичната болница "Св. Иван Рилски", където се извършват стимулациите. Досега пациентите плащаха сами, като стойността беше около 40 000 лв.

С НЗОК са договорени 18 процедури за тази година. Част от тях са за първична имплантация, а другите - за смяна на батериите на вече поставени устройства.

Дълбоката мозъчна стимулация представлява имплантиране на електроди в специфични мозъчни центрове, които са постоянно стимулирани от подкожно имплантиран генератор, приличащ на сърдечните пейсмейкъри. Процедурата е за пациенти в средна фаза на болестта на Паркинсон, която настъпва между 5 и 10 г. от появата на заболяването, когато повечето медикаменти спират да действат.

Към момента 12 нови пациенти са преминали всички предварителни изследвания и са доказано подходящи за имплантиране.

За 6 години 32 са пациентите, които са се подложили на дълбока мозъчна стимулация. Резултатите при тях след имплантацията са съпоставими с пациентите по света - 90 на сто са с много добро повлияване, а останалите са с подобрено здравословно състояние.