Личните лекари няма да бъдат санкционирани, ако пациентът не се яви на профилактичен преглед. Това се посочва в позиция на НЗОК, изпратена от пресслужбата по повод появили се твърдения в медии за подобни намерения.

В НЗОК няма и не се предвижда да има комисия, която "ще изготви по-прецизен ред от досегашния, в който ще се описва точно по какъв начин джипитата ще канят записаните в пациентската им листа за годишните профилактични прегледи", отбелязват от пресслужбата на Касата. И напомнят, че в чл. 209, ал.1 от Закона за здравето е регламентирано, че "Който не се яви на задължителен профилактичен медицински преглед, изследвания или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване - от 100 до 200 лв."

Законът за здравното осигуряване в чл. 110 предвижда "За неявяване на профилактични прегледи, регламентирани в НРД, осигуреният губи осигурителни права за срок един месец." Тази норма съществува отдавна, но не е прилагана и до днес, изтъкват от НЗОК.

Националната здравноосигурителна каса обмисля начини да стимулира пациентите да се ползват от правото си на профилактичен преглед. Както е известно, само около 38% от хората на възраст над 18 години посещават личния си лекар за профилактика, заплатена от НЗОК, почват от институцията. Във връзка с това Касата "стартира информационна кампания за повишаване на знанията на здравноосигурените за обширния пакет от дейности, които извършват общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти от извънболничната медицинска помощ за превенция на тежки социалнозначими заболявания, което е в полза както на пациентите, така и на институцията".

Здравето на всеки един от нас е лична отговорност. В лицето на общопрактикуващите лекари НЗОК има отговорен и коректен партньор в опазване здравето на гражданите и никога, по никакъв повод не е стоял въпросът за санкции, глоби и т.н., подчертават в заключение от НЗОК.