"Не ни трябват повече лекари, а квалифицирани медицински сестри", алармира министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на изслушване в Народното събрание. Той поясни, че към момента това е най-проблемният момент в здравеопазването, защото страната ни е на последните места по този показател в ЕС. Министърът цитира и доклад на ЕК със същите констатации.

Най-голям е бил спадът през 2000 г., когато броят на медицинските сестри намалява с повече от 30 на сто - от малко над 45 хиляди през 1999 г. на около 31 хиляди през 2000 г., а през 2002 г. са вече и около 28 500, посочи министърът.

Обективните причини за недостига са застаряващото население и увеличаването на хроничните заболявания, които изискват повече здравни грижи, както и застаряването на самите медицински сестри. Според него за справяне с проблемите е важно да бъдат предприети мерки така, че медицинските специалисти да остават у нас след края на обучението си. Биха могли да бъдат предприети мерки и от други органи - например , местната власт за осигурявана на допълнителни бонуси за медиците, предложи Ананиев.

Той поясни и че осигуреността с лекари у нас е традиционно висока. По данни на НСИ към 31 декември м.г. осигуреността с лекари е била над 44 на 10 000, а в ЕС средното равнище е 35,1 на 10 000.

От предоставените от Българския лекарски същз данни става ясно, че лекарите до 30 години са се увеличили значително - почти 2,7 пъти, от 1156 към 31 декември 2014 г. на 3100 в края на 2017 г. Налице са обаче регионални различия при разпределението на лекари, посочи Ананиев.

През последните 10 години тенденцията била към увеличаване броя на завършващите медицина студенти в България. През учебната 2018-19г. има 850 места. От държавния брой студенти годишно - около 800-850, се вижда, че са достатъчни за България и не е необходимо допълнително увеличение, констатира министърът.

Висока била и осигуреността със зъболекари - през 2018г. те са 7240 по данни на националната статистика.

Положителна била и тенденцията за магистър-фармацевтите.

 По време на разискванията в Народното събрание, Георги Михайлов от БСП обърна внимание на дефицита от детски хирурзи, които у нас били едва 28.

"Смъртността в някои региони на страната е като във военни действия. Хората искат промяна не в посока дофинансиране на системата, а на управлението й", заключи депутатът.

Нигяр Джафер от ДПС настоя Ананиев да каже колко е очакваният недостиг на кадри в следващите пет -десет години. Той вметна, че в село Бяла река, Шуменско, работи колега на 84 години.