Изграждащите се ГКПП Рудозем-Ксанти, подходен път към пункта и инфраструктура се планира да бъдат завършени до края на юни, съобщиха от Областната администрация в Смолян.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>

Според областния управител Недялко Славов финансирането за обекта "ГКПП Рудозем-Ксанти и подходен път" е изцяло осигурено и не следва да има притеснения около неговото завършване. Обектът засега е изграден над 80 процента.

Снимка: Областна управа Смолян

За финансиране на строителството на бъдещия граничен пункт и пътя на българска територия са осигурени 3 млн. лв. по Програмата за трансгранично сътрудничество "Гърция-България 2014-2020". Останалите средства до общия размер от 18 млн. лв. са от държавния бюджет и са налични по сметките на Областната администрация, която е възложител на проекта.

По строителството на пункта ГКПП-Рудозем, инфраструктурата и подходния път е постигнат значителен напредък, информира пресслужбата.

Снимка: Областна управа Смолян

Проектът включва два подобекта - ГКПП и подходен път, разположени на 76 дка площ:

- 33 дка - територия за изграждане на подходния път в участък от км.134+000 до км. 134+660 т.с. до начало на площадката за ГКПП на Път II-86 и изграждане на паркинг с площ 2400 кв.м.;

- 37 дка за площадка на ГКПП, със средни размери 370х100 м. (в т.ч. подходния Път II-86 до пресечната точка с Р. Гърция при км. 135+066);

- 6 дка площадка за допълващи дейности и техническа инфраструктура.

Снимка: Областна управа Смолян

 

В зоната на самия пункт трасето е по четири ленти за движение в двете посоки, като 2 ленти са за леки автомобли и по една за тежкотоварни коли и автобуси. Изгражда се двуетажна административна сграда с разгърната площ 890 кв. м, в която ще се помещават екипите на "Гранична полиция" и "Митници".

Снимка: Областна управа Смолян

Проектът включва двойни кабини за гръцки и български служители, за митнически контрол и за пропуск. Предвидени са осови автомобилни везни в лентите за тежкотоварен трафик, зона за здравен контрол с лекарски кабинет и изолатор, паркинг за гръцките служители.