Надзорният съвет на НОИ утвърди проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година, съобщи пред журналисти социалният министър Бисер Петков, който е и председател на Надзорния съвет.

Проектът на бюджет е утвърден с десет гласа "за" и три "против", като против са гласували представители на работодателите.

Първият етап е преминат, предстои разглеждането на проекта в НСТС.

От бизнеса са възразили срещу увеличението на максималния осигурителен доход, като са изтъкнали някои неблагоприятни, според тях, последици от това. Останалите членове на Надзорния съвет са имали прецизиращи бележки по текстовете, които ще бъдат отразени, но като цяло проектобюджетът продължава по-нататък без същностни промени, отбеляза Бисер Петков.

Положителната новина е, че за следващата година с проектобюджета за 2019 година се предвижда един сериозен ръст на всички пенсии с 5,7 на сто, което ще бъде от 1 юли, каза Бисер Петков. С повишаването на тавана на пенсиите от 910 на 1200 лева ще се увеличат и пенсиите на над 40 хиляди пенсионери, които в момента получават по-малко от изчислената им пенсия.

В проекта на бюджет е заложено от 1 юли 2019 година пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 година вкл., да се увеличат 5,7 на сто. От 1 юли 2019 г. минималната пенсия ще се увеличи от 207,60 на 219,43 лв. Социалната пенсия се променя от 125,58 лв. на 132,74 лв. Таванът на пенсиите от 1 януари се запазва на 910 лева, а от 1 юли се увеличава до 1200 лева. Мярката се отнася за всички пенсии без оглед на момента на отпускането.

При изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 година, отпада изборът на трите най-добри последователни години за периода преди 1997 година, както и периода 1997 -1999 година.

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 9 лева и максималният - 74,29 лв. Запазва се и периодът на изплащане на обезщетения за бременност и раждане - 410 дни, както и размерът на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години - 380 лева.

Запазва се режимът за изплащане на болнични - първите три работни дни от осигурителя, а от четвъртия ден - от ДОО. Запазва се и периодът, доходът, за който се взема предвид при изчисляване на размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност - 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и безработица - 24 месеца.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на нивата от 2018 година, както и размерите на вноските за други фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурители и осигурени.

За 2019 година не са договорени минимални осигурителни прагове. Без налагане на административно увеличение на праговете, при планирано увеличение на минималната заплата - с 9,8 на сто, средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2019 година ще е около 4,7 на сто, сочи проектобюджетът.

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се - от 510 лева на 560 лева, а за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лева на 560 лева. Максималният осигурителен доход се променя от 2600 лева на 3000 лева от 1 януари 2019 г. Догодина няма да се внасят вноски във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурен - 540 лева. Определя се максимален размер на гарантираните вземания - 1400 лева.

С проекта се предлага от 1 юли 2019 година, както и от 1 юли на всяка следваща година максималният размер на пенсиите да се определя на 40 на сто от максималния осигурителен доход. Така таванът на всички пенсиите догодина от 1 юли ще стане 1200 лева при максимален осигурителен доход 3000 лева.

Системата на държавното обществено осигуряване все още не е достигнала необходимата зрялост, когато ще бъде в готовност за пълно отпадане на максималния размер на пенсиите. Това ще бъде възможно, едва когато пенсиониращите се натрупат осигурителен стаж, положен преимуществено в периода след стартирането на пенсионната реформа от 2000 година, пише в мотивите към проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 година.

Предвидена е промяна и за прилаганата тежест за година осигурителен стаж във формулата, по която се изчислява размера на пенсиите. Тя ще е 1,2 процента от началото на 2019 година, като не се предвижда по-нататъшното й нарастване. С последната пенсионна реформа се предвиждаше тежестта да достигне постепенно до 1,5.