VIVACOM регистрира значителен спад на измамите по телефона в собствената мрежа. В резултат на съвместните усилия на VIVACOM и МВР Главна дирекция "Национална полиция" само за два месеца - март и април, опитите за извършване на такива престъпления в мрежата на телекома са намалели над петдесет пъти.

Отчитайки високата социална цена на бизнеса с телефонни измами, жертва на който са предимно възрастни хора, VIVACOM предприе активни действия за извънреден мониторинг и ангажира допълнителен човешки и финансов ресурс за максимално ограничаване на възможностите за извършване на телефонни измами спрямо своите абонати и клиенти. Сформиран беше екип от експерти и беше създадена организация за ежедневен мониторинг на телекомуникациите за нетипичен трафик, който се изразява в последователно набирани множество стационарни номера от мрежата на VIVACOM от чуждестранни или български мобилни номера.

По данни на VIVACOM, през февруари 2019 г. броят на опитите за измами по телефона в мрежата на телекома е бил 81 000. В резултат на съвместната операция с МВР Главна дирекция "Национална полиция" през март 2019 г. опитите на измамниците да извършат престъпление вече са пет пъти по-малко - 18 792. През април опитите на измамниците да се свържат с абонати на VIVACOM са сведени до 1 515, което е 50 пъти по-малко.

VIVACOM ще продължи да си партнира с Националната полиция в стремежа за максимално ограничаване на телефонните измами. Телекомът отчита, че само с общи усилия може да бъде противодействано на този вид измами.