Министерството на здравеопазването преведе дължимите средства за заплати на персонала в болниците МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" в Ловеч и МБАЛ "Христо Ботев" във Враца, съобщиха от ведомството.

Служителите в областната болница в Ловеч получават заплатите си за февруари, март и април 2018 г. Работещите в МБАЛ-Враца пък взимат възнагражденията си за месеците март и април т.г.

По този начин здравното министерство изпълнява Решението на Министерския съвет от 23 май болницата в Ловеч да получи 1 022 985 лв., а тази във Враца - 1 200 128 лв. 

Към днешна дата вече е преодоляно забавянето при изплащането на възнагражденията на работещите в двете болници.

Прокуристът на болницата във Враца д-р Ченко Чалъков обясни, че това е станало възможно след като днес в Министерството на здравеопазването е бил подписан договор за безлихвената възмездна финансова помощ, отпусната от правителството в размер на над 1,2 милиона лева за покриване на просрочените трудови възнаграждения на ловешките медици.

Д-р Чалъков поясни, че ако някои от тях все още не са получили парите по сметките си, то е заради междубанковите преводи, за което е необходимо технологично време, но сумите са били наредени.