Пациентите с ХИВ, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, няма да останат без необходимите им лекарства. Това  съобщиха от здравното министерство във връзка с образувани по жалби на фармацевтични компании производства срещу решение на здравното министерство за доставка на тези лекарства.

От Министерство на здравеопазването уточняват, жалбите касаят само 4 от общо 32 обособени позиции. По позициите, за които има избрани изпълнители, Министерството приключва процедурите по сключването на договори с класираните на първо място участници. По сключените договори, заявките са връчени от МЗ на търговците на едро и лекарствата се доставят в съответните лечебни заведения.

За недоговорените позиции МЗ обявява открита ускорена процедура. До сключването на договорите по останалите позиции Министерството на здравеопазването е предприело всички възможни действия, за да не остане нито един пациент без лекарства, както и да не бъде допуснато прекъсване на провежданите терапии. За целта е създадена организация за вътрешни преразпределения на налични в лечебните заведения количества лекарствени продукти, преразпределения на количества от наличен резерв към МЗ, както и взаимодействие с търговци на едро и притежатели на разрешението за употреба, се казва в съобщението.

От министерството припомнят, че с Решение № РД-11-5/08.01.2018г. на Министерството на здравеопазването е открита и проведена процедура за възлагането на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба №34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за 2018 г.

Процедурата включва 32 обособени позиции за лекарствени продукти за пациенти с HIV, с туберкулоза и пациенти с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди.