Институциите в Скопие не представиха реални аргументи за оспорването на регистрацията на български сдружения, каза заместник-министърът на външните работи и говорител Костадин Коджабашев на пресконференция във ведомството. 

"Силно сме обезпокоени от последователните действия на Северна Македония за ограничаване на правата за сдружаване и свободно изразяване на българската общност в страната", каза Коджабашев. 

"При закриването на българския клуб "Иван Михайлов" в Битоля Скопие не представи каквито и да е реални аргументи. Решението е безпринципно, тенденциозно и едностранно поставяне на имената на сдруженията в изкривен исторически и идеологически контекст. Това, че убежденията на българите в РСМ не са съвместими с историческата доктрина там, не означава, че те не са съвместими с правния ред и демократичните принципи. Оценките за Иван Михайлов не почиват на обемния корпус от исторически свидетелства и са насочени към запазване на монопола на една преднамерена и ревизионистка интерпретация на общата ни история, особено що се касае до твърденията за антисемитски убеждения на Иван Михайлов", заяви още заместник-министърът.

От външното министерство изтъкнаха, че Република Северна Македония защитава тълкуване на историята чрез забрани за свободно изразяване на различни мнения, критични към официалния наратив и така нарушава основополагащи принципи на ЕС като тези за свободно изразяване и свободно движение. Затова страната ни ще се обърне към Европейския съюз за защита на правата на българите в югозападната ни съседка. "Бъдете уверени, че всичко, което е необходимо за защитата на тези организации, се прави", категоричен е Коджабашев.

Той напомни, че България все още очаква информация и ефективно правосъдие срещу извършителите на множеството посегателства срещу български сдружения, а бавното правораздаване контрастира силно на бързината, с която беше взето решението за заличаването на клуба в Битоля.

 

"Най-накрая получихме информация от Скопие за палежа от миналата година на центъра в Битоля. Вместо извършителят да бъде преследван с цялата строгост на закона с цел превенция на подобни посегателства в бъдеще, прокуратурата е сключила сделка с обвиняемия, за да получи възможно най-малко наказание. Това ще насърчи и други подобни посегателства", смята зам.-министър Коджабашев. 

"За посегателството срещу българския културен център в Скопие - учудващо е, че без да е установен извършителят, прокуратурата е категорична в мотива му - кражба. Това е първо посегателство срещу институция на чужда държава в Скопие, а местните власти, вместо да откриват извършителите, губят енергия и време, за да покажат, че такъв проблем не съществува", посочи още Коджабашев.

Вчера БТА установи в страницата на регистъра на Република Северна Македония, че сдружение културен център "Иван Михайлов" е заличено от Централния регистър. Действието е в резултат от промяна на Закона за сдруженията и фондациите, гласуван единодушно в парламента на Република Северна Македония. Със задна дата той забрани създаването на организации, които "с името, програмата, целите и дейността си подбуждат и призовават към агресия, разпалване на национална, расова, религиозна омраза или друга нетърпимост, нетолерантност, геноцид, изтребление, разпространяване и подпомагане, подбуждане и одобряване на фашизъм, нацизъм, националсоциализъм и Трети райх". 

Сдруженията имаха тримесечен срок, в който да променят имената си - нещо, което от Сдружение "Иван Михайлов" не направиха. Комисията за използване на личните имена даде отрицателно становище за използване на името с аргументите, че "Иван Михайлов" представлявал провокация към националните чувства на хората в Република Северна Македония.