Музеите все още очакват 12 милиона лева държавно финансиране и се надяват през следващите дни средствата да постъпят по сметките на общините и респективно на музеите. Това каза председателят на Сдружение "Български музеи" Борис Хаджийски, който е и директор на Регионалния исторически музей в Пазарджик.

Във Велико Търново се състоя годишната среща на сдружението, създадено преди 10 години. На нея бяха коментирани проблемите пред българските музеи, които са най-вече от финансово естество.

"В началото на годината българските музеи са поискали от държавата 29 милиона лева, от които 24 милиона лева да постъпят в 124-те музея с държавно финансиране и още около 5,5 милиона за 50 музея, които са на издръжка на общините", посочи Хаджийски.

"От неправителствената организацията се надяват тези 50 музея да влязат в системата за държавно финансиране, защото те опазват много движими културни ценности и работят спрямо изискванията на Закона за опазване на културното наследство", допълни той.

Според него обещаните и очаквани 12 милиона лева са "глътка въздух", с която поне малко да се увеличат ниските заплати на музейните работници и да се компенсират разликите в цените на електроенергията и горивата, но няма да са достатъчно за изграждане на модерна музейна инфраструктура и нейната поддръжка.

"Проблем е, че музеите нямат средства за откупки, фондовете се обновяват изцяло от дарения, което крие опасност от загуба на ценности, които след време вече няма да са налични", каза още Хаджийски.

Според д-р Иван Църов, директор на Регионалния исторически музей във Велико Търново, ниските заплати на музейните работници водят до загуба на специалисти.

Това е основен проблем, а той се дължи на факта, че музеите харчат по-голямата част от държавната субсидия за поддръжка на обектите. Като пример той посочи, че музеят във Велико Търново стопанисва 32 музейни обекта с общо 71 сгради, за които парите от субсидията не стигат, това означава, че е нужно да се увеличи издръжката за всеки един музей.

В сдружението членуват 126 музея и галерии от цялата страна. Основен приоритет в дейността му през последните месеци е адекватното финансиране на музеите и галериите, като условие за опазване на културното наследство и съхраняване на българската национална идентичност.