Поредица открити лекции за заболявания, породени от рискови фактори, свързани с начина на живот, стартира Факултетът по обществено здраве на МУ-Пловдив, съобщи skener.news. Те ще фокусират вниманието не само на академичната общност, но и гражданския сектор върху проблеми, които касаят болести, следствие от вредни поведенчески навици и подходи и политики за намаляване на тази вреда. Началото ще бъде поставено на 28 март от 13.30 часа в Учебен корпус 1, съобщиха от учебното заведение.

"Вредата за здравето в резултат на поведението" е темата на въвеждащата лекция на д-р Асен Меджидиев, който има редица публикации на тема УНГ и бронхология в български и международни издания. От 2018 г. е председател на Столичната лекарска колегия към Български лекарски съюз. Д-р Меджидиев е част от екипа на УНГ отделението на болница "Пирогов".

От юли 2022 г. до юни 2023 г. той бе служебен министър на здравеопазването, като една от основните цели на неговия екип бе да се постави началото на промяна на модела на здравеопазване в България, който да акцентира повече върху профилактиката на заболяванията чрез повишаване информираността на населението за основните рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност) и насърчаване на научно доказаните подходи за намаляване на риска, имащи отношение към хроничните незаразни болести. Д-р Меджидиев съвместно с десет научни дружества подписаха Консенсус за насоки и препоръки за намаляване на вредата от поведенческите рискови фактори като допълнение към дейностите по тяхното ограничаване и контрол с цел подобряване на здравния статус на населението през месец май 2023 г.

"Зависимостите като обществен проблем" е озаглавила лекцията си Светлана Йорданова, която има сериозен опит като секретар на Националния съвет по наркотични вещества и заместник-министър на здравеопазването, управител на фондация "За един чист живот". В презентацията си тя ще постави акцент върху зависимостите от наркотици и алкохол.

Лекцията на доц. д-р Станислава Харизанова - зам.-декан на Факултета по обществено здраве и ръководител на катедрата по хигиена, е свързана със "златните" правила за здравословен начин на живот и значението им за профилактика на заболяванията.